Beerenberg

Beerenberg

Beerenbergs visjon er å overgå omgivelsenes forventninger. "Beyond Expectations", rett og slett

Beerenberg-konsernet har i over 35 år levert nyskapende serviceløsninger for olje- og gassindustrien.

Kunder, som hver på sitt felt er verdensledende, gir store utfordringer som må løses for at virksomheten kan gå rundt. Derfor sier vi i Beerenberg at vi gjør olje og gassvirksomhet mulig i røffe omgivelser.

Selskapet bruker mye ressurser på forskning og utvikling, slik at vi hele tiden kan levere nyskapning i form av produkter og løsninger som hjelper petroleumsindustrien noen skritt videre.


Side-alternativer