Skip to Content Skip to Navigation
Career

Career

Do you want to become a Beerenberger?

As a Beerenberger you will be part of a well established and continually expanding company.

Do you want to make a difference? Do you want to help shape the future of a company? Have you got an eye for spotting new solutions? Do you want to be able to make decisions? Do you want to work for a company that offers exciting career opportunities? If so, then you sound like a true Beerenberger.

We are keen to offer our employees security and stability in their lives, while also inviting them to help grow the business.

As a Beerenberger you will be part of an international company – headquartered in Bergen – that delivers advanced maintenance services and solutions to the oil and gas industry.

Seize the opportunity: become a Beerenberger!

 1. Anleggsleder
  DEADLINE

  I forbindelse med større anleggsprosjekter søker vi nå etter en Anleggsleder med kompetanse innen betong og brovedlikehold.

  Beerenberg har en strategisk satsing på vekst innen landbasert industri. Selskapet har oppdrag i store deler av Norge, og leverer tjenester innen flere markedsområder, inkludert industri, samferdsel og bygg- og anleggsbransjen. Beerenberg går nå inn i en veldig spennende tid med stor satsning på brovedlikeholdsprosjekter, og vi søker faglig dyktige anleggsledere til å bli med å bygge opp denne virksomheten. I denne posisjonen vil du ha en nøkkelrolle i selskapet på dette området, og blir involvert i mange spennende prosjekter framover. Du vil bli del av et stort konsern med mange muligheter og faglig sterke kollegaer.

  Arbeidssted vil være i Beerenberg Industri sine ulike prosjekter. Arbeidstidsordning vil variere ut i fra prosjekt.

  Arbeidsoppgaver

  • Ansvarlig for den praktiske utførelsen av arbeidet
  • Organisere og lede arbeidet på en effektiv og god måte
  • Ansvarlig for fremdriftsplan og oppsett av tidsestimering i samarbeid med prosjektleder
  • Fylle ut målebrev og månedlig rapportering
  • Sørge for dokumentasjon på kontrollplan, sjekklister, RUH, SJA, Vernerunder og HMS ihht. eksterne og interne krav
  • Sikre effektiv utnyttelse av personell, maskiner og utstyr
  • Ivareta alle bestillinger og logistikk i produksjon
  • Ansvarlig for handover og bemanning ved skiftbytte i samarbeid med prosjektleder


  Kvalifikasjoner

  • Fagbrev som forskalingssnekker eller betongarbeider er en forutsetning
  • Ønskelig med relevant teknisk fagskole
  • Relevant ledererfaring fra prosjekt
  • Nødvendig kursing for å kunne jobbe mot infrastruktur, vei og rekkverk
  • Kompetanse fra bro og vei prosjekter innen betong og forskalingsfaget
  • Sertifikat klasse BE er et krav


  Videre er det er fordel med økonomisk forståelse, kontraktforståelse og gode datakunnskaper.

   

  Om deg
  For å lykkes i rollen ser vi for oss at du er selvstendig og proaktiv. I din rolle vil du samarbeide med mange ulike parter, blant annet kunder og samarbeidspartnere. Det forutsetter derfor at du er løsningsorientert, fremtrer profesjonelt og har gode kommunikasjonsferdigheter.

  Vi ser for oss at du trives med fysisk arbeid, høyt tempo og utviklingsmuligheter. Samtidig er det viktig for oss at du bidrar til et godt arbeidsmiljø.


  Vi tilbyr

  • Utfordrende og spennende stilling med gode utviklingsmuligheter i et solid selskap i vekst
  • Høy grad av selvstendighet
  • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer


  Beerenberg er et verdibasert selskap, og vi er opptatt av at våre ansatte kan identifisere seg med våre verdier: Inkluderende, nyskapende og ansvarlig.

  For spørsmål om stillingen kan du kontakte Prosjektleder brovedlikehold og infrastruktur, Sveinung Andreas Tenold, på telefon +4797711196 eller e-post sveten@beerenberg.com.

  Oppstart etter nærmere avtale. Søknadsfrist er 04.06.2023. Søkere vil bli vurdert fortløpende.

   

 2. Betongarbeider/forskalingssnekker
  DEADLINE

  Er du betongarbeider/forskalingssnekker, og ønsker å jobbe i en bedrift med mange spennende prosjekter på gang? I forbindelse med større anleggsprosjekter og et spennende satsningsområde for Beerenberg søker vi nå etter 4 betong-/forskalingssnekkere. Vi søker deg som fortrinnsvis har fagbrev og gjerne noen års arbeidserfaring innen fagområdet.

  Beerenberg har en strategisk satsing på vekst innen landbasert industri. Selskapet har oppdrag i store deler av Norge, og leverer tjenester innen flere markedsområder, inkludert industri, samferdsel og bygg- og anleggsbransjen. Beerenberg går nå inn i en spennende tid med en stor satsning på brovedlikeholdsprosjekter, og vi søker nå etter faglig dyktige medarbeidere som vil være med å bygge opp denne virksomheten. Du vil bli del av et stort konsern med mange muligheter og faglig sterke kollegaer.

  Arbeidsoppgaver
  Dine arbeidsoppgaver vil være innen betong-, armering- og forskalingsarbeid. Rollen krever forståelse for effektiv og lønnsom drift, samt sikkerhet og kvalitet i arbeidet. Som betongarbeider vil du være ansvarlig for den praktiske og daglige utførelsen av arbeidet i våre prosjekter, og utføre betongarbeider av god kvalitet til rett tid.

  Arbeidssted vil være i Beerenberg Industri sine ulike prosjekter, og arbeidstidsordning vil variere ut i fra prosjekt.

  Kvalifikasjoner

  • Fagbrev som betongarbeider eller forskalingssnekker. Manglende fagbrev kan i noen tilfeller kompenseres med allsidig og lang erfaring fra yrket.  
  • Ønskelig med erfaring innenfor betong-/ forskalingsfaget fra bro og vei prosjekter.
  • Nødvendig kursing for å kunne jobbe mot infrastruktur, vei og rekkverk.
    

  Vi ønsker at du er selvstendigløsningsorientert og har gode samarbeidsevner. Fremfor alt, så er det viktig at du alltid tenker HMS. Du er en engasjert og ansvarsbevisst lagspiller som inspirerer dine kollegaer til en trygg, god og lønnsom arbeidsplass.

  Vi ser også for oss at du trives med fysisk arbeid og høyt tempo. Samtidig er det viktig for oss at du bidrar til et godt arbeidsmiljø, og indentifiserer deg med våre verdier om å være inkluderendenyskapende og ansvarlig.

  Vi tilbyr

  • Utfordrende og spennende stilling med gode utviklingsmuligheter i et solid selskap i vekst
  • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
    

  For spørsmål om stillingen kan du kontakte Prosjektleder brovedlikehold og infrastruktur, Sveinung Andreas Tenold på telefon +4797711196 eller e-post sveten@beerenberg.com.

  Oppstart etter nærmere avtale. Søknadsfrist er 04.06.2023. Søkere vil bli kontaktet fortløpende.

   

 3. Feltleder
  DEADLINE

  Har du bred faglig erfaring, samt er resultat- og løsningsorientert? Beerenberg søker nå etter Feltledere til to stillinger. Som Feltleder vil du ha en viktig rolle i selskapet hvor ditt hovedansvaret vil være å sikre en effektiv og sikker drift på installasjonene.

  Stillingen er lagt til Samhandlingssenteret under området Maintenance, Modifications & Operations (MMO) og her kan man enten jobbe fra vårt kontor i Bergen eller Stavanger.


  Det må påregnes sporadiske reiser til de ulike installasjonene, varigheten vil variere i forhold til type oppdrag man reiser på. Du vil ha personalansvar for Arbeidslederne, og rapporterer til Driftsleder.
   

  Som Feltleder vil du ha ansvar for å sikre at alle planlagte feltaktiviteter er tilstrekkelig gjennomgått, koordinert og risikovurdert. Du vil være bindeleddet mellom installasjon og prosjektorganisasjon, hvor du vil ha det daglige ansvar for å sikre en god samhandling og  informasjonsflyt. Arbeidshverdagen vil være variert hvor dine hovedoppgaver blant annet vil være:
   

  • Ansvarlig for at arbeid på installasjon eller anlegg gjennomføres iht. plan og gjeldende arbeidspakker og prosedyrer  
  • Godkjenne planer og overlevere disse til installasjon
  • Styring av personell i samråd med Bemanningsavdelingen
  • Ansvarlig for rapportering iht. Prosjekthåndbok
  • Kontinuerlig arbeide for å forbedre driftsenhetens økonomiske resultat 
  • Sikre godt grensesnitt og samarbeid med andre under- og medleverandører ved helhetlige- og deloppdrag 
  • Ansvarlig for gjennomføring av sykefraværsoppfølging, samt medarbeiderkvalitet i driftsenhet
  • Drive målrettet forbedringsarbeid på HMS, kost- og produksjonseffektivitet i enheten
  • Sikre at kvalitet på jobbutførelse og dokumentasjon er i tråd med gjeldene krav og prosedyrer
    

  Vi søker deg som er engasjert, selvstendig og løsningsorientert. Det å skape resultater og forbedringer motiverer deg. Du er informasjonssøkende, opptatt av nyutvikling og er ikke fremmed for å ta i bruk ny teknologi. Videre er det viktig at du er strukturert, særlig i hektiske perioder hvor det er krav til leveranser. Som Feltleder vil du ha tett dialog med både kunde og interne grensesnitt. Det kreves derfor at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

  I tillegg mener vi at følgende kvalifikasjoner må foreligge for å lykkes i stillingen:

  • Fagbrev innen isolering, stillas eller overflate
  • Frosio sertifisering innen overflate
  • Ønskelig med 5 års relevant arbeidserfaring


  Videre er det en fordel med Frosio sertifisering innen isolering, ledererfaring fra norsk sokkel, kjennskap til kontrakt ISO/Equinor og kundens planverktøy SAP. God kjennskap til alle ISO fag og teknisk forståelse er også en forutsetning for å lykkes i stillingen.

   

  Er du klar for å gripe muligheten?

  Vi tilbyr en spennende stilling med tett dialog med både kunder og prosjektorganisasjonen, hvor du vil ha muligheten til å påvirke bedriften og dens resultater. Du vil få utfordrende og interessante arbeidsoppgaver med høy grad av selvstendighet og gode utviklingsmuligheter.

   

  Alle søknader må gå gjennom vår søknadsportal og evalueres løpende. Legg ved søknad, CV og andre relevante dokumenter. Kontaktperson for stillingen er driftsleder Erik Svenheim, kontaktes på  e-post erista@beerenberg.com eller telefon 930 13 470 eller driftsleder Lisbeth Berntsen, kontaktes på  e-post lisbeth.mari.berntsen@beerenberg.com eller telefon 979 73 771

  Søknadsfrist: 04.06.2023.

 4. Sikringsledere
  DEADLINE

  På grunn av høy aktivitet søker vi etter Sikringsledere med NS 9600 sertifisering. 

  Hovedansvarsområder: 

  • Ansvar for å utføre arbeid i henhold til Beerenbergs HMS krav og rutiner
  • Koordinering av arbeidet med andre disiplinformenn og Fagansvarlig
  • Representere fagansvarlig for tilkomstteknikk på arbeidsplassen
  • Bistå formann som Fagansvarlig for TT under møter med kundens representanter
  • Teknisk problemløsning i samarbeid med feltingeniør / formenn

   

  Kvalifikasjoner:

  • Det stilles krav om sertifisering som sikringsleder iht. NS 9600 Tilkomstteknikk


  Videre er det en fordel om du har:

  • Fagbrev eller erfaring innen isolering, stillas, overflate, mekanisk, elektro, tømrer ol.
  • Riggersertifikat (O-3.2)
  • God kjennskap til lover, standarder og forskrifter for arbeid i høyden
  • Gode lederegenskaper
  • Er sikkerhetsbevisst


  Dersom du mener du er den rette kandidaten for oss, vil vi gjerne at du søker! Legg ved CV, søknad og relevant dokumentasjon på din kompetanse. Alle søknader må gå gjennom vår søknadsportal for at de skal bli vurdert.

  Søknadsfrist er 31.07.2023. Søknader behandles fortløpende. Tiltredelse er fortløpende og etter avtale.

  Spørsmål for stilling og arbeidssted kan rettes til Avdelingsleder TT, Asbjørn Sletten Nesse på e-post asbnes@beerenberg.com eller telefon +4793093644, eller Rekruttering i Beerenberg rekruttering@beerenberg.com

   

 5. Stillasmontør med fagbrev
  DEADLINE

  Beerenberg søker kandidater med fagbrev innen stillasbyggerfaget.

  I stillingen vil du arbeide i rotasjon i 14 dager, og deretter ha avspasering i 3 eller 4 uker avhengig av prosjekt. Bedriften dekker reiseutgifter til og fra jobb, overnatting og måltider i forbindelse med arbeid.

  Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

  • Montering/demontering av stillas
  • Pakking av utstyr
  • Sørge for å gå gjennom aktuelle sjekklister før, under og etter arbeidsoperasjoner
  • Overvåke at stillas har riktig kvalitet, og melde avvik i kvalitetssystemet
  • Kontinuerlig sørge for orden, ryddighet og renhold på arbeidsplassen
  • Aktivt medvirke til at selskapets HMS-krav ivaretas samt at kvaliteten på selskapets leveranser kontinuerlig forbedres


  Kvalifikasjoner:

  • Norsk fagbrev innen stillasbyggerfaget
  • Fallsikringskurs  
  • Søkere må beherske skandinavisk


  Videre er det ønskelig med gyldig GSK og helseattest, samt erfaring med arbeid på anlegg/raffineri/skipsverft og kjennskap til tilhørende sikkerhetsbestemmelser.

  Som person må du være pålitelig, selvgående, samt inneha et utpreget fokus på HMS og kvalitet. En Beerenberger skal levere Beyond Expectations, og vi ser derfor etter deg med faglig integritet og som identifiserer seg med verdiene våre inkluderende, nyskapende og ansvarlig.

  Dersom du mener du er den rette kandidaten for oss, vil vi gjerne at du søker!

  Søknadsfrist er 30.06.2023.


  Spørsmål om stillingen kan rettes til Rekruttering i Beerenberg. Kontaktes på e-post rekruttering@beerenberg.com. 

Back to top