Skip to Content Skip to Navigation
Career

Career

Do you want to become a Beerenberger?

As a Beerenberger you will be part of a well established and continually expanding company.

Do you want to make a difference? Do you want to help shape the future of a company? Have you got an eye for spotting new solutions? Do you want to be able to make decisions? Do you want to work for a company that offers exciting career opportunities? If so, then you sound like a true Beerenberger.

We are keen to offer our employees security and stability in their lives, while also inviting them to help grow the business.

As a Beerenberger you will be part of an international company – headquartered in Bergen – that delivers advanced maintenance services and solutions to the oil and gas industry.

Seize the opportunity: become a Beerenberger!

 1. ISO-Operatører
  DEADLINE
   
  Vi er et selskap i vekst, med solide samarbeidspartnere og et godt arbeidsmiljø. Selskapet tilbyr spennende utfordringer og karriereutvikling med mulighet for å arbeide offshore i rotasjonsordninger.  
  Beerenberg er på jakt etter deg som har god kompetanse innen isolasjon, stillas og overflate. Du har høy fokus på HMS og kvalitet, og identifiserer deg med vår visjon – Beyond Expectations – og våre verdier; Inkluderende, Nyskapende og Ansvarlig.  
   
  Beerenberg ser etter kandidater som er pålitelig, fleksibel, selvgående med sterk yrkesstolthet, og som behersker skandinavisk språk. 
   
  Krav til stilling:
  Minimum 2 års relevant erfaring innen ISO-fag i olje- og gassbransjen. Dersom du ikke har fagbrev må du kunne vise til gjennomført og bestått site-test (gjelder for overflate og isolering) eller stillasopplæring iht.§ 17.4 
  Det er en fordel om du har fagbrev, gyldig helseattest offshore, grunnleggende sikkerhetskurs og fallsikringskurs. For overflatearbeidere er det en fordel om du kan dokumentere UHT opplæring. 
   
  Vi ser frem til å motta din søknad.  
   
  Dersom du har relevant erfaring, men ikke direkte ISO-erfaring, er det også muligheter for deg. Gå inn på www.beerenberg.com for stillingsutlysninger. 
   
   
 2. Lokale ISO-operatører, Tjeldbergodden
  DEADLINE
  Beerenberg søker nå kandidater som ønsker å arbeide på Tjeldbergodden. Vi har ledige posisjoner til deg som er lokal og som ønsker å jobbe som operatør innen isolering, overflatebehandling eller stillas. Dersom du har erfaring/utdannelse innen andre håndverksfag kan det også være av interesse. Alle stillingene er lokale stillinger, noe som fordrer at du vil arbeide 7,5 timers dager, mandag til fredag. Arbeidssted er Tjeldbergodden. Dersom du fyller de krav og kvalifikasjoner som selskapet legger til grunn, vil vi gjerne se din søknad! 
   
  Faglige kvalifikasjoner og erfaring 
   
  Stillas  
   
  - Minimum 2 års relevant erfaring (Erfaring innen andre håndverksfag kan også bli vurdert) 
  - Fortrinnsvis fagbrev  
  - §17-4 stillaskurs, dersom ikke fagbrev  
  - Fallsikringskurs  
   
  Isolering  
   
  - Minimum 2 års relevant erfaring (Erfaring innen andre håndverksfag kan også bli vurdert) 
  - Fortrinnsvis fagbrev  
  - NORSOK site-test, dersom ikke fagbrev  
  - Fallsikringskurs  
   
  Overflate  
   
  - Minimum 2 års relevant erfaring (Erfaring innen andre håndverksfag kan også bli vurdert)  
  - Fortrinnsvis fagbrev  
  - NORSOK site-test, dersom ikke fagbrev  
  - Fallsikringskurs  
   
  Det vil også være positivt om en innehar andre kurs/sertifikater, innen eksempelvis rigging, flagg/anhuker, liftfører og lignende  
   
   
  Du må identifisere deg med våre verdier om å være ansvarlig, inkluderende og nyskapende. 
   
  Vi ser fram til å se din søknad!
   
  Kontaktperson for stillingen er Produksjonsleder- Hans Brunvatne- hans.brunvatne@beerenberg.com
 3. Lærlinger
  DEADLINE
   
  Vi er på jakt etter motiverte og engasjerte lærlinger!  
  Ønsker du muligheten til å jobbe offshore i et stort og spennende firma, sammen med noen av Norges beste operatører? Beerenberg skal nå ansette nye lærlinger innen ISO-fagene (isolering, stillasbygging og overflatebehandling/industrimaling). 
   
  I Beerenberg har vi stort fokus på å sikre kvalifisert arbeidskraft med faglig tyngde og kompetanse for fremtiden. Vi vil derfor i 2019 investere mye tid i å drive opplæring av ungdom og anser det som en del av vårt samfunnsansvar. Vi er opptatt av at lærlingen skal få økt sin kompetanse gjennom praktisk arbeid i prosjekt og faglig oppfølging, og som bedrift oppnår vi dette ved å kunne tilby opplæring innenfor alle deler av faget. Som en del av vårt opplæringsprogram har vi ett nært samarbeid med opplæringskontoret for ISO-fag i Hordaland. Ytterlig teoriundervisning som er nødvendig for å få godkjent fagbrev vil foregå i regi av Beerenberg og opplæringskontoret. 
   
  Formålet med opplæringen er: 
   
  • Utvikle evnen å arbeide nøyaktig og selvstendig etter gjeldende regelverk og prosedyrer, tegninger og kravspesifikasjoner. 
  • Bidra til å øve opp lærlingens evne til å mestre de krav som stilles til tekniske ferdigheter og kvalitet i yrkesutøvelsen. 
  • Stimulere til kreativ tenkning og utvikle evnen til å kommuniser med kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere. 
  • Fremme faglig bevissthet og tverrfaglig samarbeid. I det faglige arbeidet skal det legges vekt på helse, miljø og sikkerhet.

   

   
  Vi ønsker deg som er pålitelig, engasjert og ansvarsfull og som har en positiv adferd og evne til initiativ. I tillegg bør du ha evner til å jobbe både selvstendig og i team i et hektisk miljø. Vi forventer at du tar tak i egen læring for å nå dine mål. I tillegg må du akseptere at det stilles krav, og at disse blir fulgt opp. 
   
  Vi tilbyr en spennende og utfordrende jobb i et fantastisk arbeidsmiljø med kollegaer som er engasjerte og opptatt av å prestere bra sammen! Gjennom å ta initiativ selv til økt trivsel, blir vi et bra team som jobber offensivt og fremtidsrettet. Hos oss får du betalt utdanning med lærlingelønn etter Industrioverenskomsten. Stor mulighet for fast ansettelse etter endt læretid og store muligheter for videreutvikling i selskapet. 
   
  Opplæringsløp:

  Isolatørfaget følger særløpsmodellen med 1 år på skole og 3 år i lære
   
  Vg1: Bygg- og anleggsteknikk 
   
  En isolatør utfører alle typer isolering av rørsystemer, beholdere og strukturer til olje og gassbransjen:
   
  • Brannisolasjon 
  • Termisk isolasjon 
  • Støyisolasjon 
  • Personbeskyttelse 
   
  Stillasbyggerfaget følger hovedmodellen med 2 år på skole og 2 år i lære 
   
  Vg1: Bygg- og anleggsteknikk 
  Vg2: Byggteknikk 
   
  En stillasmontør håndterer alle deler av prosessen knyttet til stillas: 
   
  • Har som hovedoppgave å bygge stillaser slik at andre kan utføre sine oppgaver 
  • Viktig i arbeidet med å forebygge ulykker på arbeidsplasser 
  • Kan også være involvert i å vurdere behov for stillas og planlegge byggingen av stillaset, samt å gjennomføre og koordinere byggeoppdraget. 
   
  Industrimalerfaget følger hovedmodellen 2 år på skole og 2 år i lære
   
  Vg1: Bygg- og anleggsteknikk 
  Vg2: Overflateteknikk 
   
  En industrimaler utfører arbeid som:  
   
  • Korrosjonsforebyggende arbeid 
  • Fjerne og påføre alle aktuelle malingssystemer 
  • Utføre klimatiske kontroller 
  • Avgjøre hvilke behandlinger som skal gjøres og hvilket utstyr som skal benyttes. 
  • Forbehandling av overflater 
  • Overflatebehandling av høy kvalitet er den viktigste faktoren som bidrar til å forlenge levetiden til en installasjon. 
   
   
  For spørsmål om stillingen, kontakt oss på rekruttering@beerenberg.com
   
  Søknadsfrist: 31.03.2019 
   
  Oppstart: Juli 2019 (også mulighet for tiltredelse før dette)  
   
 4. Operatører, Bouvet Industries
  DEADLINE
   
  Bouvet Industries, lokalisert i Skien søker nå stillasarbeidere, isolatører og overflatebehandlere for ulike oppdrag. Arbeidssted vil hovedsakelig være i Østlandsområdet.
  Dersom du mener du kan være den rette kandidaten for oss, vil vi svært gjerne at du legger inn en søknad! 
   
  Krav til stillingene
   
  Stillas
   
  • Fallsikringskurs 
  • §17.4 stillaskurs  
  • Erfaring med stillasarbeid 
  • Ønskelig med fagbrev, men ikke et krav 

   

  Isolering
   
  • Fallsikringskurs 
  • Erfaring med industriell isolering 
  • Ønskelig med fagbrev, men ikke et krav

   

  Overflate 
   
  • Fallsikringskurs 
  • Erfaring med industriell overflatebehandling 
  • Ønskelig med fagbrev, men ikke et krav 
   
   
  Som person må du være pålitelig, proaktiv og opptatt av god HMS  
   
  Man må påregne at arbeidsoppgavene gjerne varierer etter behov, så man må være fleksibel til å arbeide innenfor flere av disiplinene 
   
   
  Søknadsfrist: Snarest.
   
  Søknader må sendes elektronisk via søkerhåndteringssystemet. Søknader via E-post vil ikke bli vurdert.
   
  Kontaktperson for isolering og overflate er Kjetil Stöckel-Kvamme- kjesto@bouvetindustries.com og kontaktperson for stillas er Pål Gunleksen- paagun@bouvetindustries.com
 5. Tilkomstteknikere og Sikringsledere, Mongstad
  DEADLINE
  Vil du jobbe på et langsiktig og stabilt prosjekt? Vi kan tilby spennende og utfordrende oppgaver på Mongstad. 
  Vi har nå behov for to Tilkomstteknikere nivå 2 og to Sikringsledere.  
   
  Hovedansvarsområder 
   
  Tilkomsttekniker nivå 2:  
   
  • Utføre arbeid i henhold til krav og sikkerhetsmessige prosedyrer og standarder  
  • Ansvarlig for at TT utstyr brukes, vedlikeholdes og kontrolleres ihht. arbeidsinstruks og bruksanvisning  
  • Ansvarlig for å rettlede nivå 1- i henhold til gjeldende prosedyrer i tilfeller der Sikringsleder er utenfor rekkevidde  
   
  Som Tilkomsttekniker arbeider man i team på tre – to tilkomstteknikere og en sikringsleder. 
   
  Sikringsleder:  
   
  • Fagansvarlig TT sin representant på arbeidsplassen 
  • Ansvar for å utføre arbeid i henhold til Beerenbergs HMS krav og rutiner  
  • Ledelse av egne og underleverandørs ansatte fagarbeidere  
  • Bistå formann som Fagansvarlig under møter med kundens representanter  
  • Teknisk problemløsning i samarbeid med feltingeniør / formenn  
  • Koordinering av arbeidet med andre disiplinformenn og Fagansvarlig  
   
  Kvalifikasjoner 
   
  Tilkomsttekniker Nivå 2:  
   
  • Erfaring innen isolering og/eller mekaniske fag.  
  • NS 9600 Arbeid i tau sertifisert nivå 2  
  • Opplæring vil bli gitt  
   
  Sikringsleder:  
   
  • Sikringsleder sertifisert iht. NS 9600 Arbeid i tau  
  • God kjennskap til lover, standarder og forskrifter for arbeid i tau  
  • Gode lederegenskaper 
  • Sikkerhetsbevisst       
  • Gode kunnskaper innen ISO-fagene  
  • Erfaring innen mekaniske fag  
     
   
  Arbeidstid etter avtale (Arbeidstid følger den til enhver tid gjeldende arbeidstidsordning på arbeidsstedet)
   
  Snarlig tiltredelse.
   
  Søknadsfrist er 31.01.2019 
   
  Kontaktperson for stillingen er Prosjektleder, Rune Erdal 
Back to top