Skip to Content Skip to Navigation
Career

Career

Do you want to become a Beerenberger?

As a Beerenberger you will be part of a well established and continually expanding company.

Do you want to make a difference? Do you want to help shape the future of a company? Have you got an eye for spotting new solutions? Do you want to be able to make decisions? Do you want to work for a company that offers exciting career opportunities? If so, then you sound like a true Beerenberger.

We are keen to offer our employees security and stability in their lives, while also inviting them to help grow the business.

As a Beerenberger you will be part of an international company – headquartered in Bergen – that delivers advanced maintenance services and solutions to the oil and gas industry.

Seize the opportunity: become a Beerenberger!

 1. Bemanningskoordinator - 1 års engasjement
  DEADLINE

  Arbeidsgiver:              Beerenberg Services AS

  Stillingstittel:               Bemanningskoordinator - 1 års engasjement

  Frist:                           05.10.2020

  Tiltredelse:                 Snarest

  Ansettelsesform:        Ett års engasjement, midlertidig
   

  Om stillingen:

  På grunn av høy aktivitet i prosjektene søker vi en midlertidig Bemanningskoordinator med varighet t.o.m september 2021. 
   

  Stillingen rapporterer til Teamleder i Bemanning og inngår i Bemanningsavdelingen. Arbeidssted er ved Beerenberg sitt hovedkontor på Kokstad i Bergen. Hverdagen er hektisk og preges av høy aktivitet, tidvis krevende arbeid, korrespondanse med prosjekter og koordinering for å mobilisere personell til både on- og offshoreprosjekter. Stillingen krever derfor en høy grad av tilstedeværelse.
   

  Arbeidsoppgaver og ansvar

  • Ansvar for bemanning og mobilisering av personell på tildelt(e) prosjekt(er) ihht kontrakt, myndighet og bedriftsinterne krav
  • Levere rett kompetanse til prosjekt
  • Avvikshåndtering
  • Ansvar for å bestille transport og overnatting for personell til prosjekt
  • Ansvar for bemanning av personell fra innleieleverandører
  • Bemanningsoptimalisering
    

  Personlige egenskaper

  • Mål-, resultat- og kundeorientert
  • Serviceinnstilt
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Fleksibel
  • Strukturert
    

  Kvalifikasjoner

  • Relevant 3-årig høyskole- eller universitetsutdannelse.
  • Fortrinnsvis erfaring fra tilsvarende oppgaver. Lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet om bachelor.
  • God erfaring med forskjellig programvære, herunder Microsoft Office 365, iCORE, Onix og Dawinci er en fordel.
  • God excel-kompetanse vil være en ekstra fordel.
    

  Alle søknader må sendes inn gjennom søknadsportalen. Vi ber også om at relevante attester, vitnemål og annen relevant dokumentasjon legges ved søknaden. Tiltredelse snarest. Søkere vurderes fortløpende.

   

  Spørsmål om stillingen kan rettes til Bemanningsleder Elisabet Loose Suomäki på e-post eal@beerenberg.com.

   

 2. Fagansvarlig Overflate
  DEADLINE

  Ønsker du å lede utvikling av Beerenbergs metoder innenfor overflatebehandling?

  Beerenberg søker nå Fagansvarlig Overflate. Stillingen er lokalisert ved vårt hovedkontor på Kokstad, og er underlagt avdelingen Engineering, Competence & Technology (ECT).

  Som Fagansvarlig Overflate vil du ha overordnet ansvar for overflatebehandlingsfaget i Beerenberg. Du vil definere kompetansekrav innen faget, og lede utvikling av relatert kurs og opplæring. Det skal sikres at arbeidsmetoder innen faget er ivaretatt gjennom prosesser og prosedyrer, samt at fagets metoder er i samsvar med interne og eksterne krav. Adopsjon av ny teknologi vil stå høyt i fokus. Der du vil lede innhenting av forslag til ny teknologi og forbedringsforslag. Videre vil du gjennomføre revisjon og ettersyn av selskapets utførelse og etterlevelse av krav innen faget.

  Vi ser etter deg som er nytenkende, systematisk, selvgående og har gode organiseringsevner. Du har faglig tyngde og er trygg og sikker på din egen person og rolle. Samarbeidsegenskapene dine er gode og du har en fin og tydelig kommunikasjonsstil, både på norsk og engelsk/ skriftlig og muntlig.

   

  Hovedoppgaver

  • Utforming, krav og beste praksis for selskapets metoder innen disiplinens tjenester
  • Definere kompetansekrav for operatører og operative fagansvarlige for faget
  • Krav til utstyr og verktøy for bruk i fagets metoder
  • Ansvarlig for utstyr ihht kvalitet, mengde og vedlikeholdsprogram
  • Utvikle prosesser, arbeidsinstruksjoner og annen nødvendig dokumentasjon for å ivareta krav og kommunisere beste praksis
  • Gjennomføre testing, evaluering og demonstrasjon av metoder, utstyr og produkter innen faget
  • Kontinuerlig søke forbedringsmuligheter, evaluere disse og implementere dem i selskapets metoder
  • Bistå selskapets driftsavdelinger og prosjekter med nødvendig teknisk veiledning og dokumentasjon, og bistå i teknisk dialog med kunde
  • Godkjenne nødvendige prosjektspesifikke tekniske dokumenter ved behov
  • Utvikle og vedlikeholde dialog med leverandører og aktivt delta i bransjeforum innen faget
  • Lede operasjonell faggruppe
  • Gjennomføre risikovurderinger i samarbeid med HMS/K og operativt personell
  • Utarbeide nødvendige kompetansekrav, kurs og tester for å sikre utvikling av selskapets kompetanse innen fagutførelsen
  • Gjennomføre risikovurderinger i samarbeid med HMS/K og operativt personell
  • Delta i granskninger

   

  Krav til kvalifikasjoner

  • Bachelorgrad og/eller fagskole innen relevante tekniske fag, lang erfaring kan kompensere for kravet
  • Minimum 5års erfaring, fortrinnsvis innen tilsvarende oppgaver og bransje
  • Fagbrev
  • FROSIO sertifikat innen overflatebehandling er en fordel
  • God kjennskap til NORSOK, bransjetekniske krav og disiplin spesifikke krav
  • Erfaring fra arbeid med prosessorienterte styringssystemer
  • Kjennskap til ISO 9001, og erfaring med gjennomføring av revisjon
  • Bredt nettverk og erfaring med kunderelasjoner vil være en fordel
  • Erfaring med innovasjonsprosesser (ny teknologi)

   

  Søknader vurderes fortløpende, med endelig søknadsfrist 04.10.2020

   

  Spørsmål om stillingen kan rettes til VP ECT Sverre Brufladt på e-post sverre.brufladt@beerenberg.com.

   

 3. Operatør - mekanisk
  DEADLINE

  På grunn av økt aktivitet innen våre mekaniske felter søker vi nå operatører innen mekanisk med ISO-bakgrunn og kurs innen tilkomstteknikk, som kan utføre mekaniske oppdrag.
  Det må påregnes å utføre oppdrag der bedriften ha behov.
  Ved lav aktivitet innen mekanisk og TT, må man påregne og ta del i oppdrag innen ISO-disiplinene.
  Dersom du har den riktige bakgrunnen og synes dette virker som en spennende mulighet, så vil vi gjerne se din søknad.

   

  Arbeidsoppgaver  

  • Boltetrekk og strekk   
  • Mobil maskinering   
  • Kutting/ vaierkutting   
  • Boring og linjeboring  
  • Ved TT-oppdrag; rigging, kutting og lignende

   

  Ansvarsområder 

  • Utføre planlagte jobber iht arbeidsbeskrivelse og arbeidsprosesser  
  • Kundekontakt under utførelse  
  • Sikre at arbeidet utføres med høy kvalitet
  • Sikre at bedriftens til enhver tid gjeldende krav til HMS etterleves

   

  Krav til kvalifikasjoner 

  • Fagbrev innen mekaniske fag 
  • 5 års relevant erfaring innen mekanisk 
  • ISO-kompetanse, herunder kursdokumentasjon eller fagbrev innen isolering, stillas eler overflate
  • Gyldig TT-kurs
  • Gyldig helseattest og Grunnleggende sikkerhetskurs 

   

   

  Vi ønsker at du er selvstendig, løsningsorientert og har gode samarbeidsegenskaper, du tenker alltid HMS, samt at du indentifiserer deg med våre verdier om å være inkluderende, nyskapende og ansvarlig.
  Tiltredelse etter avtale. Alle søknader må gå gjennom vår søknadsportal for å bli vurdert. Legg ved CV, søknad og relevant dokumentasjon.

   

  Søpknader vurderes fortløpende med endelig søknadsfrist  08.10.2020 

  Kontaktperson for stillingen er VP ECT, Sverre Brufladt, e-post svebru@beerenberg.com

Back to top