Skip to Content Skip to Navigation
Career

Career

Do you want to become a Beerenberger?

As a Beerenberger you will be part of a well established and continually expanding company.

Do you want to make a difference? Do you want to help shape the future of a company? Have you got an eye for spotting new solutions? Do you want to be able to make decisions? Do you want to work for a company that offers exciting career opportunities? If so, then you sound like a true Beerenberger.

We are keen to offer our employees security and stability in their lives, while also inviting them to help grow the business.

As a Beerenberger you will be part of an international company – headquartered in Bergen – that delivers advanced maintenance services and solutions to the oil and gas industry.

Seize the opportunity: become a Beerenberger!

 1. Beerenberg Industri søker lokale stillasmontører
  DEADLINE

  Beerenberg Industri, lokalisert i Skien, søker nå stillasarbeidere for ulike oppdrag. Arbeidssted vil hovedsakelig være Grenlandsområdet (Telemark). Vi ønsker å ansette lokalt personell for langsiktig og forutsigbart arbeidsforhold.

  Vi ser for oss at du er selvstendig og strukturert, med gode samarbeids- og organiseringsevner. Du er også svært opptatt av HMS og pålitelig.

  Dersom du mener du kan være den rette kandidaten for oss, vil vi svært gjerne at du legger inn en søknad!

  Hovedansvar og -oppgaver:

  • Montering/demontering av systemstillas. Kunnskap fra fasadestillas er minimumskrav
  • Aktiv medvirke til at selskapets HMS-krav ivaretas, samt at kvaliteten på selskapets leveranser kontinuerlig forbedres
  • Kontinuerlig sørge for orden, ryddighet og renhold på arbeidsplassen


  Krav til kvalifikasjoner:

  • Stillaskurs §17-4
  • Minimum ett års erfaring med stillasarbeid
  • Fallsikringskurs inkl. praksis med bruk av fallsele
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne fortrinnsvis på norsk, eventuelt på engelsk


  Andre kvalifikasjoner som vil være fordelaktige i stillingen:

  • Norsk stillasfagbrev
  • Førerkort klasse B


  Betingelser:

  • Fast ansettelse i solid selskap
  • Trygt arbeidsmiljø der HMS er prioritet nr. 1
  • For rette vedkommende er det mulig med langvarig arbeidsforhold
  • Arbeidstid er mandag til fredag kl. 07–15
  • Reise og losji blir ikke dekket
  • Lønn etter avtale, i henhold til standardisert matrise
  • Gode muligheter for faglig utvikling


  Oppstart: Snarest, og etter avtale.


  Søknadsfrist: Snarest
  Søknader må sendes elektronisk via søkerhåndteringssystemet. Søknader via e-post vil ikke bli vurdert.

  Kontaktpersoner:
  Pål Gunleksen, Beerenberg Industri, e-post: paagun@beerenberg.com, tlf: 90627387
  Atle Hanseth, HR Beerenberg, e-post: atlhan@beerenberg.com, tlf: 92698866

 2. Industrimaler
  DEADLINE

  Vil du jobbe som industrimaler i høyaktivtetsperiode?
   

  Beerenberg er inne i en periode med høy aktivitet, og trenger derfor flere motiverte medarbeidere innen overflate i denne perioden. Du arbeider i rotasjon i Norge i 14 dager, og har deretter avspasering i 3 eller 4 uker avhengig av prosjekt. Bedriften dekker reiseutgifter til og fra jobb, overnatting og måltider så lenge man er på jobb.


  Som industrimaler er arbeidsoppgavene å

  • Gjennomføre både forarbeid og påføring av malingssystem med riktig kvalitet 
  • Produsere komplette overflatesystem for industri 
  • Bidra til god HMS
  • Kontinuerlig forbedre kvalitet i arbeid
    

  Kompetansekrav:         

  • Erfaring med forbehandling av overflater før påføring av maling
  • Erfaring med rengjøring med ultrahøytrykk (UHT 2000 bar) eller sandblåsing
  • Du snakker godt skandinavisk (norsk/svensk/dansk)
  • Fordel med erfaring med påføring av passiv brannbeskyttelse (Chartek)
  • Dersom du mangler enkelte pålagte kurs/sertifiseringer dekker vi kursavgiftene

   

  Som person må du være pålitelig, selvgående og ha faglig integritet- samt identifisere deg med våre verdier om å være inkluderende, nyskapende og ansvarlig.
   

  Dersom du mener du er den rette kandidaten for oss, vil vi gjerne at du søker! Ta kontakt om du har spørsmål om rotasjon, lønn eller kompetansekrav.

  Søknadsfrist er snarest, søkere behandles fortløpende. Kontaktperson for stillingene er Bemanningsleder, Elisabet Loose. Kontaktes på e-post people.operations@beerenberg.com.

 3. Isolatør
  DEADLINE

  Vil du jobbe som isolatør i høyaktivitetsperiode?


  Beerenberg er inne i en periode med høy aktivitet, og trenger derfor flere motiverte medarbeidere innen isolering i denne perioden. Du arbeider i rotasjon i Norge i 14 dager, og har deretter avspasering i 3 eller 4 uker avhengig av prosjekt. Bedriften dekker reiseutgifter til og fra jobb, overnatting og måltider så lenge man er på jobb.


  Som isolatør er arbeidsoppgavene å

  • Produsere isolering for varme og kulde på industrielle rør
  • Installere isolasjonsbokser, f.eks. Benarx produkter
  • Bidra til god HMS
  • Kontinuerlig forbedre kvalitet i arbeid


  Kompetansekrav:         

  • Minimum 2 års relevant erfaring med isolering av industrielle rør
  • Erfaring med prefab av deler til isolering av ventiler, flenser
  • Det er fordel med bestått site test ihht TR1660 avlagt de siste 5 år
  • God fysisk helse
  • Dersom du mangler enkelte pålagte kurs/sertifiseringer dekker vi kursavgiftene


  Som person må du være pålitelig, selvgående og ha faglig integritet- samt identifisere deg med våre verdier om å være inkluderende, nyskapende og ansvarlig.   Dersom du mener du er den rette kandidaten for oss, vil vi gjerne at du søker! Ta kontakt om du har spørsmål om rotasjon, lønn eller kompetansekrav.


  Søknadsfrist er snarest, søkere behandles fortløpende. Kontaktperson for stillingene er Bemanningsleder, Elisabet Loose. Kontaktes på e-post people.operations@beerenberg.com.

 4. Operativ HR-medarbeider Mongstad
  DEADLINE

  Vi har nå ledig stilling som operativ HR-medarbeider ved vårt prosjekt på Mongstad. Et prosjekt som både er viktig og spennende for Beerenberg. Beerenberg er hovedleverandør av tjenester innen isolasjon, stillas og overflate til Equinor sitt anlegg. Hvor over 500 av våre medarbeidere er tilknyttet prosjektet.

  Arbeidssted vil være på Mongstad. Med bakgrunn i at vårt fagmiljø innen HR i hovedsak er ved hovedkontoret på Kokstad, vil du således også ukentlig ha arbeidssted der. Innledningsvis for opplæring, men også for å holde kontakt med dine kollegaer i HR og for faglig oppdatering.

  Om stillingen
  Som operativ HR-medarbeider vil arbeidshverdagen bestå av varierte arbeidsoppgaver. I hovedsak onboarding, oppfølging av fravær og bistå i personalsaker. Videre vil du ha ansvar for at dokumentasjon og grunnlag for rapportering innen HR sitt ansvarsområde er ajour. Ulik form for bistand til ledere vil også inngå i arbeidsoppgavene. Likeledes ivaretakelse av møter med fagforening og koordinerende verneombud.

  Om deg
  Vi ønsker at du har relevant formalkompetanse tilsvarende bachelorgrad, samt arbeidserfaring fra relevante fagområder. Arbeidserfaring kan erstatte kravet om formalkompetanse.

  Stillingen vil ha grensesnitt til vårt operative miljø og vil daglig ha tett dialog og samhandling med våre ledere og medarbeidere i drift. Det kreves derfor at du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, hvor språkferdigheter på norsk og engelsk er en forutsetning. Vi er også opptatt av at du forstår viktigheten av de HMS-krav som følger av vår drift på Mongstad. Videre verdsetter vi at du er løsningsorientert, har høy integritet, er fleksibel og selvstendig.

  Om oss | Hva vi tilbyr
  Vi tilbyr en spennende stilling hvor du får jobbe tett mot både drift og administrasjon. Videre er vi opptatt av at du skal få muligheten til å utvikle deg innen HR og i de oppgavene som er lagt til denne stillingen. Du vil derfor få tett oppfølging og veiledning av din leder, i tillegg til å være tilknyttet vårt sterke fagmiljø på Kokstad.

  Beerenberg har et aktivt medarbeidermiljø hvor du kan delta på for eksempel bedriftsfotball, padel tennis og på avdelingslag i stafetten til Bergen City Marathon. I tillegg til andre kjekke sosiale sammenkomster.

  Dersom du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen ser vi frem til å motta din søknad. Alle søknader må gå gjennom vår søknadsportal. Legg ved søknad, CV og andre relevante dokumenter.

  Søknadsfrist er 23.08.2022. Spørsmål om stillingen kan rettes til Rune Lindnes på e-post  runlin@beerenberg.com eller på telefon +47 454 28 944

 5. Sikringsledere
  DEADLINE

  På grunn av høy aktivitet søker vi etter Sikringsledere med NS 9600 sertifisering. 

  Hovedansvarsområder: 

  Sikringsleder:

  • Ansvar for å utføre arbeid i henhold til Beerenbergs HMS krav og rutiner
  • Koordinering av arbeidet med andre disiplinformenn og Fagansvarlig
  • Representere fagansvarlig for tilkomstteknikk på arbeidsplassen
  • Bistå formann som Fagansvarlig for TT under møter med kundens representanter
  • Teknisk problemløsning i samarbeid med feltingeniør / formenn

   

  Kvalifikasjoner:

  Sikringsleder:

  • Det stilles krav om sertifisering som sikringsleder iht. NS 9600 Tilkomstteknikk


  Videre er det en fordel om du har:

  • Fagbrev eller erfaring innen isolering, stillas, overflate, mekanisk, elektro, tømrer ol.
  • Riggersertifikat (O-3.2)
  • God kjennskap til lover, standarder og forskrifter for arbeid i høyden
  • Gode lederegenskaper
  • Er sikkerhetsbevisst


  Dersom du mener du er den rette kandidaten for oss, vil vi gjerne at du søker! Legg ved CV, søknad og relevant dokumentasjon på din kompetanse. Alle søknader må gå gjennom vår søknadsportal for at de skal bli vurdert.


  Søknadsfrist er 30.09.2022. Søknader behandles fortløpende. Tiltredelse er fortløpende og etter avtale.

  Spørsmål for stilling og arbeidssted kan rettes til HR i Beerenberg, eal@beerenberg.com

   

 6. Stillasmontør
  DEADLINE

  Vil du jobbe som stillasmontør i høyaktivtetsperiode?
   

  Beerenberg er inne i en periode med høy aktivitet, og trenger derfor flere motiverte medarbeidere innen stillas i denne perioden. Du arbeider i rotasjon i Norge i 14 dager, og har deretter avspasering i 3 eller 4 uker avhengig av prosjekt. Bedriften dekker reiseutgifter til og fra jobb, overnatting og måltider så lenge man er på jobb.
   


  Som stillasmontør er arbeidsoppgavene å

  • Bygge og ta ned systemstillas (HAKI, Aluhak, Layher etc)
  • Bidra til god HMS
  • Kontinuerlig forbedre kvalitet i arbeid
    

  Kompetansekrav:    

  • Minimum ett års erfaring med bygging av systemstillas slik som Aluhak, HAKI, Layher mm
  • Du snakker godt skandinavisk (norsk/svensk/dansk)
  • Fordel med norsk stillaskurs §17-4
  • God fysisk helse
  • Dersom du mangler enkelte pålagte kurs/sertifiseringer dekker vi kursavgiftene


  Som person må du være pålitelig, selvgående og ha faglig integritet- samt identifisere deg med våre verdier om å være inkluderende, nyskapende og ansvarlig.   Dersom du mener du er den rette kandidaten for oss, vil vi gjerne at du søker! Ta kontakt om du har spørsmål om rotasjon, lønn eller kompetansekrav.


  Søknadsfrist er snarest, søkere behandles fortløpende. Kontaktperson for stillingene er Bemanningsleder, Elisabet Loose. Kontaktes på e-post people.operations@beerenberg.com.

Back to top