Skip to Content Skip to Navigation
Utførte livbåtoppdrag

Utførte livbåtoppdrag bedre enn forventet

Prosjekt: Oppgradering av livbåtsystemer
Installasjon: BP Clair
Oppdragsgiver: Norsafe/BP

Oppgave:
Oppgaven, som skulle utføres i samarbeid med Norsafe, var å oppgradere fire livbåtsystemer på plattformen BP Clair på britisk sektor. Det ble utarbeidet en omfattende arbeidspakke og flere prosedyrer for å overbevise kunden om at vi kunne utføre oppdraget med Norsafe og Beerenbergs metoder. Vi fikk raskt erfare at BP stiller svært høye krav til leverandørene sine, og det ble avholdt mange møter og utarbeidet omfattende dokumentasjon før de var overbevist om at vi kunne gjennomføre jobben ved hjelp av våre metoder.

Arbeidsoppgavene var svært varierte og krevde kompetanse innenfor tilkomstteknikk (TT), rigging, mekanisk, elektro, hydraulikk og arbeid med glassfiber. Beerenberg leverte personell med fagbrev innenfor mekanisk og elektro samt personell med lang erfaring fra tilsvarende livbåtprosjekter.

Metode:
Nøkkelen til at dette ble et vellykket prosjekt for alle parter, var i stor grad god planlegging og engineering.

Arbeidet bestod av krevende operasjoner hvor vi måtte bruke all vår kompetanse og erfaring innenfor de ulike disiplinene. Kunden ga oss mye tid til engineering, som igjen førte til et godt sluttresultat.

Resultat:
Ved hjelp av smarte og kostnadsbesparende løsninger ble oppdraget utført bedre enn det både BP og vår gode samarbeidspartner Norsafe forventet. Målet til BP var å ferdigstille to systemer i løpet av 2014, mens resultatet var at alle fire systemene ble ferdigstilt. 

Det er verdt å nevne at BP endret kravene sine for arbeid med TT på grunn av Beerenbergs argumentasjon. Tidligere var det kun IRATA (britisk bransjeorganisasjon for TT) som kunne utføre TT på BPs installasjoner, men nå kan også vi som NS-9600 Arbeid i tau-sertifisert bedrift utføre oppdrag for dem.

Back to top