Skip to Content Skip to Navigation
Tilkomstteknikk

Tilkomstteknikk

Beerenberg har 100 sertifiserte tilkomstteknikere fordelt på alle nivåer. Vårt personell løser alle typer oppdrag i olje- og gassindustrien, høyt og lavt.

Tilkomstteknikk (TT) er først og fremst en sikker, kostnadsbesparende og effektiv metode for utførelse av alle fagdisipliner som Beerenberg opererer innenfor. TT-avdelingen består av personell med ulik og spesialisert fagkompetanse innenfor ISO-fagene, inspeksjon, mekanisk, rigging, stålarbeid og elektro. 

Oppdragsgiverne våre benytter tilkomstteknikk til stadig flere oppdrag og ser hvor tids- og kostnadsbesparende metoden er, og hvilken verdi dette har.

Beerenberg har et erfarent og anerkjent fagmiljø innenfor tilkomstteknikk, med kontinuerlig fokus på HMS/K og innovative løsninger.

Beerenberg var det første selskapet som ble sertifisert som utførende virksomhet og opplæringsvirksomhet etter NS-9600 Arbeid i tau.

Kontakt oss

Back to top