Skip to Content Skip to Navigation
Teknisk rengjøring

Teknisk rengjøring

Beerenberg er en av NCS fremste innen teknisk rengjøring av alle typer tanker og rørspyling. Vi har standardiserte prosedyrer for en effektiv og sikker gjennomføring, og skreddersyr både med utstyr og kompetanse for en optimal gjennomføring av jobben.

Beerenberg har lang erfaring og kompetanse med teknisk rengjøring av alle typer tanker og rørspyling offshore og onshore. Vi optimaliserer jobben basert på mange års erfaring både med utstyr og kompetanse for en sikker og utførelse.
For optimal POB og effektiv jobb utført på plattform eller landanlegg benytter vi multi-skilled personell både med ISO og/eller mekanisk kompetanse, i tillegg til kompetanse innen tekniske rengjøring. Vi har lang erfaring og standardiserte prosedyrer og prosesser for entring og rengjøring av både åpne og lukkede systemer. Mud-tanker, dieseltanker, drikkevannstanker, prosessutstyr, spilloljetanker, kjølere og rørspyling er noen av områdene vi har lang erfaring og kompetanse på.

Kontakt oss

Roger Kjeilen
Roger Kjeilen EVP Tender
phone
+ 47 55 52 66 00
email
rk@beerenberg.com
Back to top