Skip to Content Skip to Navigation
 Statoil, Statfjord A

Statoil, Statfjord A

Prosjekt: Midlertidig kjøkken

Installasjon: Statfjord A

Oppdragsgiver: Statoil

  • Omfang: Behov for en praktisk og kostnadseffektiv løsning for et fungerende midlertidig kjøkken (seks måneders varighet). Kjøkkenet inkluderte kantine for 160 ansatte i fullt skift så vel som områder for matlaging og lagring, vasking og frysecontainere.
  • Utfordringer: I habitat-sammenheng var dette et prosjekt med stort areal, begrenset tid og begrenset luftkapasitet for å holde konstant overtrykk lik som i boligkvarter. Det var også en utfordring å skaffe til veie strømforsyning for matlaging og frysecontainere, gassovervåking og oppvarming av området.
  • Løsninger: Beerenbergs Sveisolat®-system, med ekstra store vifter, sikret konstant overtrykk i habitat. Mobil gassdetektor overvåket området for gasslekkasje. Spesiell værbeskyttelse rundt habitat sikret stabile forhold, mens varmeovner holdt stedet varmt i vintermånedene. Framdrift sikret strømforsyning for hele kjøkkenet.
  • Fordeler: Sveisolat®-systemet er en rimelig og effektiv løsning med et bredt spekter av produkter som enkelt kan tilpasses kundens behov ved bruk av MGD, vifter, strømforsyningsenhet, varmeapparat og habitat som kan utvides etter behov (f.eks. 5x4x4, 2x6x4, 12x4x2 etc.). Også i dette prosjektet viste det seg at systemet er en kostnadseffektiv løsning som er tilpasset individuelle kundebehov.

Behovet for å leie ut en flytende boligplattform for seks måneder var likevel ikke til stede. Dette bidro til å spare tid og penger.

Back to top