Skip to Content Skip to Navigation
Shell, Nyhamna

Shell, Nyhamna

Prosjekt: Vedlikehold og modifikasjoner. Oppgradering Nyhamna

Installasjon: Aukra, Nyhamna 

Oppdragsgiver: Kværner/ Shell

Omfang: Varmt arbeid på GRE-rør KST-Y58-60620

Utfordringer: Et 75-tommers rør i plastkompositt skulle sveises sammen ved bruk av plastkomponenter og propanvarming

Løsninger:

  • Det ble bygget et habitat i område P37. Sveisolat® fungerte som barriere for varmt arbeid som skulle utføres på GRE-rør KST-Y58-60620.
  • Det ble brukt luftsluse ved inngang i habitat. Luftslusen holder overtrykket ved åpning av habitat-dør. Dette sørger for et mer stabilt overtrykk. 
  • MGD-enhet ble bestilt til arbeidet. Denne er utstyrt med nødavstenging av propan. Tilførsel av propan vil bli stengt ved bortfall av overtrykk og gassdeteksjon på én av fem gassdetektorer.
  • Det var behov for en TRU (trafo transformatorenhet) for sikker og stabil drift av varme belter.

Fordeler:

  • Økning i produktiviteten
  • Sveisolat®-systemet er effektivt og rimelig og har et bredt spekter av produkter: MGD, vifter, strømenhet, varmeapparat og habitat som kan utvides etter behov (f.eks. 5x4x4, 2x6x4, 12x4x2 etc.)
  • Sikrere arbeidsmiljø
  • Fleksibel presenning tillater bygging rundt rør, kabelgater, bjelker etc.
Back to top