Skip to Content Skip to Navigation
 Bruksområder for Sveisolat®

Bruksområder for Sveisolat®

Takket være sin fleksible konstruksjon kan Sveisolat® brukes over alt på land og offshore –  i rørgater og på enkle rør, på bjelker og T-rør med flere forgreininger.

Selve ”arbeidsrommet” består av et overtrykks-telt som bygges av fleksible moduler for optimal tilpassing i forhold til omgivelser og arbeidsmiljø. Det kan settes opp mot vegg, tak og gulv – eller steder vi ikke har tenkt på enda. Lang og god erfaring med å jobbe tett med kunder gjør at vi finner sikre løsninger selv om utfordringene kan virke uløselige.

  • Tillater gjennomføring av strukter og rør
  • Glidelåssystem muliggjør optimal tilpassing
  • Lys takduk slipper inn lys
  • Det benyttes sveisduk for beskyttelse av habitat duk inne i selve habitatet

Utvidede bruksområder - teknisk
Våre MGD-uniter (mobil gassdetektor) brukes også som midlertidig gassovervåking av områder/moduler/rom ved for eksempel service på eksisterende og permanente gassovervåkningssystemer på anlegg innen petrokjemisk industri on-/offshore. 

Utstyret kan kobles direkte opp mot permanente riggsignalsystemer, og dertil ivareta sikker overvåking av alle områder hvor fare for gass til atmosfæren er tilstede. Permanente systemer dedikerer gass ved 20 prosent LEL, mens MGD-uniten gir gassalarm allerede ved 10 prosent LEL.

Habitat brukes også som oppbevaringssted/plassering for ikke godkjent EX-/Atex-utstyr som er nødvendig utstyr for utførelse av enkelte vedlikeholdsoppdrag på sokkel og anlegg, men der utstyr ikke kan brukes «alene» i sone 1 pga. mangel på EX-/Atex-godkjenning. Dette betyr i praksis at habitat-systemet ivaretar EX-/Atex-godkjenning for denne type utstyr.

Systemet brukes også for å kunne gi EX-sikker strømforsyning til andre formål, dersom det permanente anlegget ikke innehar tilstrekkelig kapasitet. 

Sveisolat® - en trygg arbeidsplass hvor som helst

Back to top