Skip to Content Skip to Navigation
Sveisolat®

Sveisolat®

Sveisolat® er en komplett løsning for å utføre varmt arbeid i et trygt arbeidsmiljø på olje- og gassanlegg mens produksjon pågår.

Sveisolat® ble introdusert på norsk sokkel i 2002 og viste seg å være overlegent i forhold til eksisterende habitat-løsninger på en rekke områder.

HMS-gevinsten er stor, særlig med tanke på ulike aspekter ved sikkerhet. Løsningen er svært kostnadsbesparende ved at nedetid forkortes og i mange tilfeller elimineres.

Sveisolat® tilfredsstiller alle operatør- og myndighetskrav, både offshore og på landbaserte anlegg. Sveisolat® utvikles og forbedres kontinuerlig i nært samarbeid med våre oppdragsgivere.

Sveisolat® består av et overtrykkstelt som tilpasses nøyaktig det området som skal isoleres.

Habitatet bygges opp av moduler og har blant annet gjennomføringsduker som kan tres over små og store rørstrukturer. Sveisolat® bygges i de størrelser og fasonger som er mest praktisk for oppgaven og som gir størst mulig sikkerhet. Skjørteduker muliggjør sveising på dekk. 

Sveisolat® - for sikker bruk av åpen flamme uten nedstengning 

Sveisolat® er en del av Beerenbergs teknologikonsept for kaldtarbeid: Cold Work Concepts

Kontakt oss

Back to top