Kurstilbud

 1. A-1

  Krav til kurs

  • Søker må ha fylt 18 år

  Priser og kurslengde

  • Pris inkl sertifiseringsavgift - kr 30 900 
  • Kurslengde - 7 dager (inkl 7,5 t fallsikring) 

  Kursdatoer

  • 03.10.20 - 09.10.20
  • 24.10.20 - 30.10.20
  • 14.11.20 - 20.11.20
  • 05.12.20 - 11.12.20
 2. A-1 resertifisering

  Krav til kurs

  • Søker må ha gyldig A-1-sertifikat på eksamensdatoen.

  Priser og kurslengde

  • Pris inkl sertifiseringsavgift - kr 21 900 
  • Kurslengde - 3 dager 

  Kursdatoer

  • 07.10.20 - 09.10.20
  • 28.10.20 - 30.10.20
  • 18.11.20 - 20.11.20
  • 09.12.20 - 11.12.20
 3. A-2

  Krav til kurs

  • Søker må ha fylt 20 år. Søker må ha gyldig A-1-sertifikat på eksamensdagen. 
  • Søker må ha loggført minst 400 timer arbeid i tau som sertifisert på nivå 1.

  Priser og kurslengde

  • Pris inkl sertifiseringsavgift - kr 28 900 
  • Kurslengde - 5 dager 

  Kursdatoer

  • 05.10.20 - 09.10.20
  • 26.10.20 - 30.10.20
  • 16.11.20 - 20.11.20
  • 07.12.20 - 11.12.20
 4. A-2 (modell 2)

  Krav til kurs

  • Søker må ha fylt 20 år.
  • Må ha dokumentert tre års allsidig og relevant erfaring fra arbeid i tau eller annen klatreerfaring. Denne dokumentasjonen skal være godkjent av Soft Sertifisering AS og sendes ttkurs@beerenberg.com i god tid før kursstart.

  Priser og kurslengde

  • Pris inkl sertifiseringsavgift - kr 46 900 
  • Kurslengde - 10 dager 

  Kursdatoer

  • Ingen kurs planlagt, ta kontakt
 5. A-2 resertifisering

  Krav til kurs

  • Søker må ha gyldig A-2-sertifikat på eksamensdagen.

  Priser og kurslengde

  • Pris inkl sertifiseringsavgift - kr 24 900 
  • Kurslengde - 3 dager 

  Kursdatoer

  • 07.10.20 - 09.10.20
  • 28.10.20 - 30.10.20
  • 18.11.20 - 20.11.20
  • 09.12.20 - 11.12.20
 6. A-3

  Krav til kurs

  • Søker må ha fylt 22 år.
  • Søker må ha vært innehaver av A-2-sertifikat i minimum tolv måneder, og det må være gyldig på eksamensdagen.
  • Søker må ha loggført minst 700 timer arbeid i tau som sertifisert på nivå 2.

  Priser og kurslengde

  • Pris inkl sertifiseringsavgift - kr 35 900 
  • Kurslengde - 8 dager 

  Kursdatoer

  • 02.10.20 - 09.10.20
  • 23.10.20 - 30.10.20
  • 13.11.20 - 20.11.20
  • 04.12.20 - 11.12.20
 7. A-3 resertifisering

  Krav til kurs

  • Søker må ha gyldig A-3-sertifikat på eksamensdagen.

  Priser og kurslengde

  • Pris inkl. sertifiseringsavgift - kr 28 900
  • Kurslengde - 3 dager

  Kursdatoer

  • 07.10.20 - 09.10.20
  • 28.10.20 - 30.10.20
  • 18.11.20 - 20.11.20
  • 09.12.20 - 11.12.20
 8. Sikringsleder resertifisering

  Krav til kurs

  • Søker må ha gyldig SL-sertifikat på eksamensdagen.
  • Søker må ha loggført minst 300 timer som sikringsleder i gjeldende sertifikatperiode. Unntak fra dette kan gis hvis søker har blitt tatt opp som sikringsleder i løpet av gjeldende sertifikatperiode.
  • Søker må ha deltatt på årlig seminar for sikringsledere.

  Priser og kurslengde

  • Pris inkl sertifiseringsavgift - kr 28 900 
  • Kurslengde - 3 dager 

  Kursdatoer

  • 07.10.20 - 09.10.20
  • 28.10.20 - 30.10.20
  • 18.11.20 - 20.11.20
  • 09.12.20 - 11.12.20
 9. B-Grunnopplæring

  Krav til kurs

  • Søker må ha fylt 18 år.

  Priser og kurslengde

  • Pris inkl. sertifiseringsavgift - kr 20 900
  • Kurslengde - 5 dager

  Kursdatoer

  • Ingen kurs planlagt, ta kontakt
 10. B-G resertifisering

  Krav til kurs

  • Søker må ha sertifikat i grunnopplæring.

  Priser og kurslengde

  • Pris inkl. sertifiseringsavgift - kr 16 900
  • Kurslengde - 3 dager

  Kursdatoer

  • Ingen kurs planlagt, ta kontakt
 11. B-Lagleder

  Krav til kurs

  • Søker må ha fylt 22 år.
  • Søker må inneha B-G sertifikat.
  • Søker må ha loggført minimum 200 timer arbeid i tau etter grunnopplæring

  Priser og kurslengde

  • Pris inkl. sertifiseringsavgift - kr 23 900
  • Kurslengde - 4 dager

  Kursdatoer

  • Ingen kurs planlagt, ta kontakt
 12. B-L resertifisering

  Krav til kurs

  • Søker må ha sertifikat for lagleder.
  • Søker må ha deltatt på årlig seminar for lagledere.

  Priser og kurslengde

  • Pris inkl. sertifiseringsavgift - kr 16 900
  • Kurslengde - 3 dager

  Kursdatoer

  • Ingen kurs planlagt, ta kontakt