Skip to Content Skip to Navigation
Kurs

Kurs

Kompetanse er nøkkelen til suksess, både nå og i framtiden både for beerenbergere og for oljeservicebransjen som helhet.

Med eget klasserom og en av bransjens beste treningsrigger ligger forholdene godt til rette for et utbytterikt kurs. Med beliggenhet rett ved Bergen lufthavn Flesland kan du raskt og effektivt kombinere kurs med eventuell ut- og innreise offshore. Beerenberg Services AS er en NS 9600-3-sertifisert opplæringsbedrift. Alle våre kurs tilfredsstiller og utføres i henhold til NS 9600-2 klasse A og B.

Vi tilbyr
  • NS 9600 godkjente tilkomstteknikk-kurs
  • Kurs i fallsikring (på forespørsel)
  • Ulike redningskurs vedrørende arbeid i høyden

Klasse A og B i NS 9600

Klasse A er det vi refererer til som tilkomstteknikk. Personell som skal utføre arbeid i tau innen olje- og gassindustrien skal være sertifisert i klasse A. En del landbasert arbeid gjøres også med tilkomstteknikk.
Klasse B omfatter færre og enklere metoder, og brukes til enklere arbeid. I denne klassen er det kun to utdanningsnivåer; grunnopplæring og lagleder.

Tidligere kunne kandidater med lang klatreerfaring søke rett på nivå 3/modell 2 (se tabell nedenfor). Nå søker disse på nivå 2/modell 2. Søknad om godkjenning av klatreerfaring gjøres til Soft Sertifisering AS.

Krav til kurs
Alle søkere må ha gyldig helseattest som ikke er eldre enn to år. I tillegg er det forskjellige krav til kursene blant annet alder og erfaring. Se på de enkelte kurs for mer detaljer.

Påmelding til kurs
Du må bruke søknadsskjemaet vårt når du søker. Beerenberg bekrefter eller avslår søknaden til kandidaten (ev. annen kontaktperson) og sender samtidig detaljert kursinformasjon. Ved avslag gir vi skriftlig begrunnelse. Innehaver av sertifikat har selv det fulle ansvaret for å påse at resertifisering skjer innen utløpsdato. Kandidater må ha gyldig sertifikat på eksamensdagen (med unntak av nivå 1). Utløper sertifikatet før resertifisering gjennomføres, må innehaver gjennomføre ny sertifisering på samme nivå. Personell med sertifikat som har utløpt med 24 måneder eller mer, må starte på laveste nivå og foreta opprykk etter vanlige regler. Tidligere sikringsledere kan starte på nytt på A-2 / modell 2.

Vi anbefaler kandidater å planlegge resertifisering allerede seks måneder før utløpsdato og å planlegge slik at det er mulig å ta to resertifiseringer før utløpsdato. Består du ikke, kan ny prøve avlegges tidligst to uker etter eksaminering og senest seks måneder etter opprinnelig eksaminering.

Kursene blir holdt på norsk. Dersom du ønsker å delta på kurs, men ikke behersker norsk, kan det i enkelte tilfeller bli gitt opplæring på engelsk. Dette må avtales på forhånd med Beerenberg.

Husk å ta med
Kandidaten må ta med helseattest og gyldig ID-kort (pass eller førerkort) på kursets første dag. Har man ikke med både helseattest og gyldig ID, får ikke kandidaten ta kurset! 

Avbestilling og avlysning
Kurset må ha minst to deltakere, ellers vil det bli avlyst/utsatt. Ønsker du å melde deg av, må du gjøre det snarest til ttkurs@beerenberg.com så vi kan melde videre til Soft Sertifisering.
- Ved avbestilling 15 dager før kursstart refunderes 100 % av kursprisen. - Ved avbestilling 14–8 dager før oppstart faktureres 50 % av kursprisen. Sertifiseringsavgiften faktureres ikke. - Ved avbestilling 7–0 dager før oppstart faktureres 100 % av kursprisen. Sertifiseringsavgiften faktureres ikke.

Fakturering
Selv om kandidaten stryker på kurset, vil det bli sendt faktura. Privatister må betale kurset på forhånd med den betalingsinformasjonen som kommer i skriftlig søknadsbekreftelse per e-post. Betalingen må dokumenteres til kursleverandør før kursstart. Ved manglende betalingsdokumentasjon gjelder vanlige faktureringsregler ved avbestilling.

Forsikring
Som deltaker er du forsikret gjennom Beerenberg Services AS.

Kursadresse
Kokstaddalen 33, 5851 Bergen

Telefon
55 52 66 00

Kontakinformasjon
Terje Johansen, kursansvarlig, e-post: ttkurs@beerenberg.com
Merete Miles, kurskoordinator, e-post: ttkurs@beerenberg.com
Pål Gundersen, fagansvarlig TT, e-post: pal.gundersen@beerenberg.com

Overnatting
Beerenberg har avtale med 
Nordic Choice Hotels

Back to top