Skip to Content Skip to Navigation
Snorre A

Rørkutting - Snorre A

Prosjekt: Fjerning av gamle vanninjeksjonsrør.
Installasjon: Snorre A, Norsk sokkel
Omfang: Demontering av vanninjeksjonsrør i håndterbare lengder.

Utfordringer:

 • Tykkvegget rør (25mm veggtykkelse).
 • Arbeid utført i klassifisert område der varmt arbeid ikke er tillatt uten stans i produksjonen.
 • Bygging av stillas er komplisert og tidkrevende i det aktuelle området. 
 • Komplisert rigging (lange rør og mange hindringer).

Løsning:

 • Oppdrag utført ved bruk av TT (tilkomstteknikk).
 • Metode/utstyr: Luftdrevne rørkuttemaskiner (Clamshell)
 • Operatørene er dyktige- og flerfaglige mekanikere med kompetanse bl.a. innenfor tilkomstteknikk, rigging og kaldkutting.

Fordeler:

 • Kaldt arbeid (kaldkutting)
 • Små maskiner gjør det lett å operere dem trygt og effektivt i høyden.
 • Operatørene er i stand til å utføre alle oppgaver som kreves.
 • Tidseffektiv kuttemetode.
 • God HMS og ergonomi.
Back to top