Skip to Content Skip to Navigation
Oseberg B

Fresing på Oseberg B

Prosjekt: Drilling upgrade
Installasjon: Oseberg B, Norsk sokkel.
Omfang: Planfresing av fundament for ny drawwork

Utfordring:
Ved montering av nytt drawwork blir det funnet avvik ved måling av de 8-padsene som denne skal stå på.
Fundamentet var prefabrikert på land og ombord ble det oppdaget høydeforskjeller på padsene. Noen målte opp til 6mm ut av plan. Leverandør av drawwork godtok ikke så store skjevheter og avvikene måtte derfor rettes opp.

Løsning:
Utstyr/Metode: Luftdrevet mobil fresemaskin. Maskinen egner seg godt til planfresing og penetrering av dekksplater. Ved bruk av denne metoden er det er en forholdsvis enkel oppgave å planfrese padsene innenfor toleransekravene til leverandør av drawwork.

Fordeler:

  • Kald kuttemetode.
  • Stor tidsbesparelse i forhold til å fjerne 8-pads og sveise på nye.
  • Fjernstyrt maskin gjør at personell kan oppholde seg på litt avstand fra roterende verktøy og støysone.
  • God HMS og ergonomi.
  • Enkelt å oppnå et nøyaktig resultat ombord på installasjonen uten behov for å sende utstyret til land for korrigering/utbedring.
Back to top