Skip to Content Skip to Navigation
Slik ble pauserommet populært

Slik ble pauserommet populært

Prosjekt: Renovering av rec.-rom på 300 m2

Installasjon: Heidrun

Oppdragsgiver: Statoil

Oppgave:
Beerenbergs oppdrag var å lede arbeidet med å renovere et av rec.-rommene på Heidrun. Utfordringen var at rommet ikke ble benyttet i særlig grad. Beerenbergs oppgave var dermed å skape et rom som personalet på plattformen ønsket å ta i bruk i pausene og på fritiden om bord.

Beerenbergs arkitektavdeling var prosjektleder og koordinerte de forskjellige disiplinene som var involvert, som EIT (elektronikk), HVAC (instrumentering),VVS (rør og ventilasjon) og telecom. 

Løsning:
Alt inventar i det eksisterende området ble revet og fjernet. Gulv, vegger og himling ble bygget opp på nytt, og nye møbler, kjøkken og bar ble installert. Beerenberg bygget et podium ved TV-sonen for å få variasjon i rommet og for å markere denne sonen tydeligere.

Rec.-rommet ble delt inn i to soner: sone 1 til TV, spill og kaffebar og sone 2 til bibliotek, ro og komfort. Under engineeringsprosessen var det en god dialog med både kunden og brukergruppen for å finne den løsningen som best dekket deres ønsker og behov. Det ble lagt stor vekt på komfort i møblene som ble valgt ut. Kunden var selv med på å prøve ut forskjellige møbler før vi gikk til innkjøp.

Resultat:
Oppdragsgiveren var svært fornøyd med måten prosjektet ble utført på, fra det gode samarbeidet mellom alle disipliner som var involvert i prosessen, til det endelige resultatet. Endringen i bruken av rec.-rommet er markant. Fra å være et rom som få brukte, har dette nå blitt en populær møteplass – akkurat som kunden ønsket.

Teknisk Ukeblad hadde en kåring i slutten av 2014 hvor rec.-rommet på Heidrun var et av dem som ledet an.

Back to top