Skip to Content Skip to Navigation
Ingelise Arntsen

Ingelise Arntsen


Ingelise Arntsen (1966), har over 20 års erfaring fra energibransjen innen vannkraft, solenergi samt onshore og offshore vindkraft. Hun har bl.a. vært konserndirektør i Statkraft, Renewable Energy Corporation (REC) og Aibel. Hun besitter flere styreverv bl.a. som styreleder i Asplan Viak og som styremedlem i Statkraft , SBM Offshore og Eksportkreditt. Ingelise Arntsen er uavhengig styremedlem.

Back to top