Skip to Content Skip to Navigation
Ingelise Arntsen

Ingelise Arntsen


Ingelise Arntsen (1966), har over 20 års erfaring fra energibransjen innen vannkraft, solenergi samt onshore og offshore vindkraft. Hun har bl.a. vært konserndirektør i Statkraft, Renewable Energy Corporation (REC) og Aibel. Før det arbeidet Arntsen 7 år med skipsbygging i Kværner (Singapore og Norge). Hun besitter flere styreverv bl.a. i Statkraft, Eksportkreditt og Nammo. Ingelise Arntsen er uavhengig styremedlem.

Back to top