Skip to Content Skip to Navigation
Benarx®

Benarx®

Beerenberg tilbyr et fullt spekter av isolerings- og brannbeskyttelsesprodukter. Dette innebærer leveranser av alt fra avanserte egenutviklede produkter til tradisjonelle løsninger og isolasjonsvarer i bulk. I tillegg bistår selskapets dyktige fagfolk i selve installasjonsprosessen. 

Produktserien Benarx® er Beerenbergs egenutviklede og industrialiserte isolasjonsløsninger innen passiv brannbeskyttelse, termisk og akustisk isolering.  

Les mer på Benarx sine produktsider         Gå rett til bestillingsportalen for Benarx

 
Selskapets ambisjon er at løsningene skal være kostnadseffektive, plassbesparende og vektreduserende. Sentrale virkemidler for å oppnå dette er;  
▪ å lage produkter som er installasjonsvennlige, og dermed flytte arbeidet fra et høyrisikoanlegg til en fabrikk spesielt utviklet og bygget for formålet.  
▪ å utvikle nye produkter, ved å identifisere og kombinere nye og eksisterende isoleringsmaterialer fra ulike bransjer.  
▪ omfattende testing for å sikre at våre produkter, som et minimum, tilfredsstiller bransjenes krav, samt gir en optimal beskyttelse av prosessen (termisk), anlegget (brann og CUI) og menneskene rundt (akustisk mm) i øyeblikket og i et levetids-perspektiv (livssykluskostnader).  
▪ en unik kombinasjon av standardisert, automatisert og sentralisert produksjon av skreddersydde løsninger til kunde.  
 
Beerenbergs egenutviklede produkter har en dokumentert levetid som overgår konvensjonelle isolasjonsløsninger i betydelig grad. Selskapet driver en kontinuerlig og omfattende forskning og produktutvikling, ofte i tett samarbeid med sentrale kunder og leverandører, samt institusjoner som SINTEF, DNV GL, Teknologisk Institutt, CMR, Gexcon og Lloyds. Løsningene er testet og godkjent i henhold til alle relevante spesifikasjoner/standarder de tilbys for. Selskapet har dessuten en samarbeidsavtale med AkzoNobel.  
 
Produktserien Benarx® har gjennom de siste 15 årene etablert en sterk posisjon på norsk kontinentalsokkel (NCS). Selskapet har fortsatt å videreutvikle nedslagsfeltet for produktene og opplever betydelig vekst internasjonalt innen petroleumsindustrien, samtidig som produktene nå er tilpasset samferdsel og tuneller og bygg og anlegg. 
 
Produktene blir produsert i Polen, Sør-Korea og Thailand.  

Back to top