Skip to Content Skip to Navigation
Benarx®

Benarx®

Beerenberg tilbyr et fullt spekter av isolerings- og brannbeskyttelsesprodukter. Dette innebærer leveranser av alt fra avanserte egenutviklede produkter til tradisjonelle løsninger og isolasjonsvarer i bulk. I tillegg bistår selskapets dyktige fagfolk i selve installasjonsprosessen. 

Produktserien Benarx® er Beerenbergs egenutviklede og industrialiserte isolasjonsløsninger innen passiv brannbeskyttelse, termisk og akustisk isolering.  
 
Selskapets ambisjon er at løsningene skal være kostnadseffektive, plassbesparende og vektreduserende. Sentrale virkemidler for å oppnå dette er;  
▪ å lage produkter som er installasjonsvennlige, og dermed flytte arbeidet fra et høyrisikoanlegg til en fabrikk spesielt utviklet og bygget for formålet.  
▪ å utvikle nye produkter, ved å identifisere og kombinere nye og eksisterende isoleringsmaterialer fra ulike bransjer.  
▪ omfattende testing for å sikre at våre produkter, som et minimum, tilfredsstiller bransjenes krav, samt gir en optimal beskyttelse av prosessen (termisk), anlegget (brann og CUI) og menneskene rundt (akustisk mm) i øyeblikket og i et levetids-perspektiv (livssykluskostnader).  
▪ en unik kombinasjon av standardisert, automatisert og sentralisert produksjon av skreddersydde løsninger til kunde.  
 
Beerenbergs egenutviklede produkter har en dokumentert levetid som overgår konvensjonelle isolasjonsløsninger i betydelig grad. Selskapet driver en kontinuerlig og omfattende forskning og produktutvikling, ofte i tett samarbeid med sentrale kunder og leverandører, samt institusjoner som SINTEF, DNV GL, Teknologisk Institutt, CMR, GexCon og Lloyds. Løsningene er testet og godkjent i henhold til alle relevante spesifikasjoner/standarder de tilbys for. Selskapet har dessuten en samarbeidsavtale med AkzoNobel.  
 
Produktserien Benarx® har gjennom de siste 15 årene etablert en sterk posisjon på norsk kontinentalsokkel (NCS). Selskapet har fortsatt å videreutvikle nedslagsfeltet for produktene og opplever betydelig vekst internasjonalt innen petroleumsindustrien, samtidig som produktene nå er tilpasset samferdsel og tuneller og bygg og anlegg. 
 
Produktene blir produsert i Polen, Sør-Korea og Thailand.  

Les mer på Benarx sine produktsider 

Back to top