Skip to Content Skip to Navigation

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder opplysninger du har krav på å motta etter gjeldende personvernlovgivning og som er nødvendige for at du skal kunne ivareta dine rettigheter etter dette regelverket.

Personvernerklæring Beerenberg Services AS

1. Hva er en personopplysning?

2. Hvem er behandlingsansvarlig?

3. Hva er formålet?

4. Hva er det rettslige grunnlaget?

5. Hvilke personopplysninger behandles?

6. Hvor hentes opplysningene fra?

7. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

8. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

9. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

10. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

11. Hvordan sikres opplysningene?

12. Annen behandling av personopplysninger

13. Kontaktinformasjon

14. Endringer i erklæringen

 

Denne personvernerklæringen inneholder opplysninger du har krav på å motta etter gjeldende personvernlovgivning og som er nødvendige for at du skal kunne ivareta dine rettigheter etter dette regelverket.

Beerenberg Services AS («Beerenberg») eier nettstedet www.beerenberg.com. Personvernerklæringen forklarer hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker personopplysninger fra denne nettsiden. I tillegg vil du under punkt 12. finne informasjon om vår behandling av personopplysninger som ikke er generert via våre nettsider. For behandling av personopplysninger om våre ansatte gjelder det en egen personvernerklæring. Denne er blant annet er gjort tilgjengelig på våre intranettsider. 

Merk at nettsiden www.beerenberg.com kan inneholde lenker til nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter. Beerenberg har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som samles inn på disse nettsidene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Beerenberg er ikke ansvarlig for behandling av personopplysninger utført av andre med mindre denne behandlingen blir gjort på våre vegne etter avtale med Beerenberg.

1. Hva er en personopplysning?

En personopplysning er en opplysning eller en vurdering som kan knyttes til en enkeltperson eller en mindre gruppe av mennesker. Navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse er eksempler på hva som kan anses for å være en personopplysning.

2. Hvem er behandlingsansvarlig?
Beerenberg Services AS v/administrerende direktør er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Dette ansvaret omfatter blant annet personopplysninger vi behandler i forbindelse med besøk på våre nettsider.

3. Hva er formålet?
Behandling av personopplysninger gjøres blant annet i forbindelse med tjenester som å distribuere nyhetsbrev, besvare henvendelser formidlet via vår hjemmeside, påmelding til kurs og arrangementer samt vurdere kandidater som registrere sin søknad med CV etc. til ledige stillinger via våre systemer.

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyene Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies(små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles inn fra Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Beerenberg bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Den lagrede IP-adressen kan dermed ikke brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

4. Hva er det rettslige grunnlaget?
Beerenbergs rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger om besøkende til våre nettsider følger i utgangspunktet av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1. Bestemmelsen inneholder flere alternative behandlingsgrunnlag (a – f). Hvilket alternativ som i et konkret tilfelle gjelder vår behandling av personopplysninger avhenger av hvilke personopplysninger det dreier seg om og hvilken bruk vi gjør av disse. Eksempler på vår behandling av personopplysninger, og hvilket hjemmelsgrunnlag de ulike formene for behandlingen har, er følgende:

  • Du registrer deg som mottaker av vårt nyhetsbrev. Vår hjemmel for å behandle dine personopplysninger blir da ditt samtykke, se personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a).
  • Du registrerer deg som jobbsøker. Vår hjemmel for å behandle dine personopplysninger blir da å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før avtaleinngåelse, se personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b). Dersom søknaden din inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav b) og h).
  • Du legger igjen krypterte elektroniske spor på vår nettside (se nærmere forklaring under punkt 3 og 5). Vår hjemmel for å behandle dine personopplysninger er da nødvendigheten av å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern, se personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f). Den berettigede interessen er å forbedre innholdet og tjenestene på vår nettside.

5. Hvilke personopplysninger behandles?
Beerenberg behandler både personlig identifiserbar informasjon og ikke-personlig identifiserbar informasjon om besøkende på vår nettside. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson, for eksempel navn. Ikke-personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Av personlig identifiserbar informasjon behandler Beerenberg blant annet:

  • Navn, e-postadresse og firma i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev.
  • Navn, telefonnummer og e-postadresse i forbindelse med henvendelser som rettes til oss via kontaktskjema på vår hjemmeside.
  • Navn, e-postadresse, fødselsdato og arbeidsgiver dersom du melder deg på kurs vi tilbyr.

Dersom du søker på stillinger utlyst på vår hjemmeside, er vi avhengig av å registrere flere og mer detaljerte personopplysninger om deg, blant annet personnummer og nasjonalitet. Behandlingsansvarlig for disse opplysningene er HR Manager AS, Bygdøy Allé 23, org.nr. 985 519 854. Systemet for håndtering av jobbsøknader benytter ulike sett av informasjonskapsler, herunder sesjons-informasjonskapsler som er nødvendig for å identifisere brukere og tillate dem å logge inn i systemet for å oppdatere sin CV eller søke på stillinger. Ytterligere informasjon om behandling av personopplysninger ved søknad på stillinger hos oss, finner du via lenke inntatt som del av søknadsskjemaet.

Når du besøker Beerenbergs nettsider registreres din IP-adresse automatisk. IP-adressen knyttes ikke direkte til deg som bruker, men anonymiseres og benyttes kun til analyseformål. Informasjonen vi benytter oss av er for eksempel hvor mange som besøker ulike områder på våre nettsider, varigheten av de enkelte besøkene, bruk av søkefunksjonen på nettsiden og hvilke nettsider brukerne kommer fra. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud.

Cookies
“Cookies” er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept. 

Hvis du ikke ønsker at Beerenberg skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

6. Hvor hentes opplysningene fra?
Personopplysningene som behandles via våre nettsider hentes fra brukerne selv. Identifiserbare personopplysninger må aktivt registreres, mens ikke-personlige opplysninger logges automatisk via IP-adresser.

7. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Det er frivillig å legge inn identifiserbare personopplysninger. Dersom du ikke aktivt registrerer opplysninger, behandler ikke Beerenberg andre personopplysninger enn ikke-personlig identifiserbar informasjon fanget opp via IP-adresser.

8. Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Personopplysninger Beerenberg behandler utleveres, med de unntak som er presisert i personvernerklæringen, ikke til tredjeparter.

Personopplysninger som blir registrert i forbindelse med søknad på ledige stillinger i Beerenberg via våre nettsider overføres til HR Management AS. Informasjon om hvilke opplysninger som registreres og bruken av disse fremgår av vårt digitale jobbsøkerskjema. Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til HR Management AS (info@hr-manager.net).

Ikke-personlig identifiserbar informasjon blir utlevert til Google Analytics, se nærmere informasjon ovenfor under punktene 3 og 5.

9. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Beerenberg behandler og lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle det formål opplysningene er ment å tjene eller utover den oppbevaringstid som måtte være avtalt eller følge av gjeldende lovgivning. Den registrerte kan når som helst be oss om å slette sine personopplysninger. En anmodning om sletting vil bli etterkommet av Beerenberg, med mindre sletting er uforenlig med hjemmelen for eller formålet med å behandle de aktuelle personopplysningene.  

Personopplysninger blir arkivert elektronisk og/eller fysisk i våre systemer eller i systemene til våre underleverandører. Beerenberg tilstreber, og krever at våre underleverandører tilstreber, at oppbevaring av personopplysninger til enhver tid skjer på en mest mulig hensiktsmessig måte via metoder som sikrer at opplysningene ikke kommer på avveie, misbrukes eller går tapt.

10. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
Dersom Beerenberg behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger.  Skulle det vise seg at opplysningene er uriktige, ufullstendige eller at vi ikke har adgang til å behandle dem, kan du be om at opplysningene blir endret eller slettet. Kontaktinformasjon for denne type henvendelser følger avslutningsvis i erklæringen.

Beerenberg er et norsk selskap underlagt norsk lov. Eventuelle tvister knyttet til vår behandling av personopplysninger er underlagt Bergen tingrett, med mindre annet følger av preseptorisk lovgivning.

11. Hvordan sikres opplysningene?
Som behandlingsansvarlig har Beerenberg det overordnede ansvaret for å sørge for at dine personopplysninger blir behandlet og oppbevart på en sikker måte av Beerenberg selv og underleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne. Dette innebærer at vi til enhver tid etterstreber tekniske og organisatoriske løsninger som er egnet til å ivareta tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke gå nærmere inn på hvilke tiltak vi i denne sammenheng har etablert. På generelt grunnlag kan vi imidlertid informere om at vi bl.a. benytter taushetsplikt blant våre ansatte, tilgangsstyring og systemovervåking i tilknytning til vår behandling av personopplysninger.

12. Annen behandling av personopplysninger

Beerenbergs forretningsvirksomhet forutsetter at vi behandler personopplysninger som del av vår daglige drift. Behandlingen vil ha forskjellige formål og vi vil motta personopplysninger på ulike måter. Kravet til rettsgrunnlag og den registrertes rettigheter er imidlertid tilsvarende som for personopplysninger vi mottar via våre nettsider. Vår behandling av opplysningene med tanke på sikring, arkivering og sletting etc. vil derfor også være den samme.

Nedenfor finner du en liste med eksempler på personopplysninger vi behandler som del av vår virksomhet og vårt grunnlag for å behandle disse:

  • Opplysninger om ansatte hos våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører. Vår hjemmel for å behandle slike personopplysninger er nødvendigheten av å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern, se personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f). Den berettigede interessen er å ivareta eller etablere et forretningsforhold med Beerenberg.
  •  Opplysninger som registreres om besøkende i våre lokaler. Vår hjemmel for å behandle slike personopplysninger er nødvendigheten av å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern, se personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f). Den berettigede interessen er å sikre adgangen til Beerenbergs lokaler.
  •  Opplysninger om deltakere på våre kurs. Vår hjemmel for å behandle slike personopplysninger er å oppfylle en avtale med den registrerte, se personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b).   
  • Opplysninger om personer angitt som nærmeste pårørende til våre ansatte. Vår hjemmel for å behandle slike personopplysninger er da nødvendigheten av å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern, se personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f). Den berettigede interessen er å ha mulighet til å varsle dersom en eller flere av våre ansatte blir utsatt for en hendelse hvor varsling av pårørende er nødvendig.

13. Kontaktinformasjon

Spørsmål til personvernerklæringen og/eller vår behandling av personopplysninger kan rettes til oss pr e-post post@beerenberg.com eller pr brev til Beerenberg Services AS, P.O. Box 273 Slåtthaug, 5851 Bergen, Norge.

14. Endringer i erklæringen

Beerenberg forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere denne personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra det tidspunktet de blir publisert på vår hjemmeside. Vi anbefaler at du fra tid til annen ser igjennom personvernerklæringen når du besøker vår hjemmeside.

 

*****

Back to top