Skip to Content Skip to Navigation

Visjon og verdier

VISJON

Beyond Expectations

Vår visjon forplikter konsernet og alle dets medarbeidere til å søke løsninger som overgår omgivelsenes forventninger.

VERDIER

Inkluderende – Ansvarlig - Nyskapende

Selskapet skal være inkluderende overfor enkeltindivider, andre selskaper og samfunnet forøvrig. En åpen og lyttende holdning skal prege hele konsernet. Selskapets evne til nyskapning skal bidra til å sikre vår egen framtid, bedre rammebetingelsene for vårt omliggende miljø og generelt bidra til en positiv samfunnsutvikling. Ansvarlige grunnholdninger skal prege selskapet på alle nivåer og i alle sammenhenger.

Nyskaping er med på å sikre framtiden for selskapet, og både ledere og hver enkelt medarbeider skal alltid søke morgendagens løsninger. Innovasjon og nytenking skal stimuleres som en verdifull ressurs.

Back to top