Skip to Content Skip to Navigation
Services

Services

Services har hovedansvaret for Beerenbergs nybyggs- vedlikeholds- og modifikasjonsoppdrag.

Services har hovedansvaret for Beerenbergs nybyggs-, vedlikeholds- og modifikasjonsoppdrag. Ved siden av ISO-fagene (isolering, stillas og overflatebehandling) inngår også tjenestene passiv brannbeskyttelse, tekniskrengjøring, tilkomstteknikk, arkitekt/innredning og kaldtarbeidskonseptene Sveisolat (habitat) og kaldkutting/mobil maskinering.

Hovedsatsningsområdene innen Services er delt i to segmenter;

 ▪ Maintenance, Modifications & Operations

 ▪ New Build & Modifications Projects

De to hovedforretningsområdene er tilpasset norsk sokkels markedssituasjon. Ved siden av direkte vedlikeholdskontrakter å. installasjoner og anlegg i drift, har Beerenberg forretningskonsepter rettet mot modifikasjonsprosjekter og nybygg innen olje & gass.

Som et supplement til de tradisjonelle ISO-tjenester leverer Beerenberg en rekke teknologidrevne tilleggstjenester som, med et nyskapende tilsnitt, understøtter effektive, forutsigbare og HMS/K-vennlige operasjoner.

Beerenbergs ingeniørtjenester er en integrert del av selskapets totalleveranser. Selskapet har bred erfaring innen deltagelse i studier, FEED, Pre-Engineering, fabrikasjons-engineering og As-Built fra ulike utbygginger og installasjoner i inn- og utland. Selskapets kompetanseområde innbefatter blant annet design, utarbeiding av spesifikasjoner, modellering, teknisk tegning, utarbeidelse av arbeidsunderlag, dokumentasjon, plan og metode, inspeksjon og annen Field-Engineering og As-Built.

Back to top