Skip to Content Skip to Navigation
Benarx Solutions

Benarx Solutions

Benarx Solutions designer, produserer og leverer et fullt spekter av isolerings- og brannbeskyttelsesprodukter. 

Benarx Solutions designer, produserer og leverer et fullt spekter av isolerings- og brannbeskyttelsesprodukter. Dette innebærer leveranser av alt fra avanserte egenutviklede produkter til tradisjonelle løsninger og isolasjonsvarer i bulk. I tillegg bistår selskapets dyktige fagfolk i selve installasjonsprosessen – spesielt viktig i forhold til isolering av undervannsinstallasjoner.

Produktserien Benarx® er Benarx Solutions sine egenutviklede og industrialiserte isolasjonsløsninger innen passiv brannbeskyttelse, termisk og akustisk isolering. Selskapets ambisjon er at løsningene skal våre kostnadseffektive, plassbesparende og vektreduserende. Sentrale virkemidler for å oppnå dette er:

▪ å lage produkter som er installasjonsvennlige, og dermed flytte arbeidet fra et høyrisikoanlegg til en fabrikk spesielt utviklet og bygget for formålet.

▪ å utvikle nye produkter, ved å identifisere og kombinere nye og eksisterende isoleringsmaterialer fra ulike bransjer.

▪ omfattende testing for å sikre at våre produkter, som et minimum, tilfredsstiller bransjenes krav, samt gir en optimal beskyttelse av prosessen (termisk), anlegget (brann og CUI) og menneskene rundt (akustisk mm) i øyeblikket og i et levetidsperspektiv (livssykluskostnader).

 ▪ en unik kombinasjon av standardisert, automatisert og sentralisert produksjon av skreddersydde løsninger til kunde.

Benarx Solutions egenutviklede produkter har en dokumentert levetid som overgår konvensjonelle isolasjonsløsninger i betydelig grad. Selskapet driver en kontinuerlig og omfattende forskning og produktutvikling, ofte i tett samarbeid med sentrale kunder og leverandører, samt institusjoner som SINTEF, DNV GL, Teknologisk Institutt, CMR, GexCon og Lloyds. Løsningene er testet og godkjent i henhold til alle relevante spesifikasjoner/standarder de tilbys for.

Produktserien Benarx. har gjennom de siste 10 årene etablert en sterk posisjon på norsk kontinentalsokkel (NCS). Selskapet har gjennom 2016 fortsatt å videreutvikle nedslagsfeltet for produktene og opplever betydelig vekst internasjonalt, spesielt i Sør-Korea. Produksjon av selskapets produkter i Polen har vist seg å være en stor suksess.

Kvaliteten og produktiviteten har fortsatt den gode utviklingen, samtidig som kostnadene er redusert. I tillegg til fabrikken i Polen har Benarx Solutions etablert en ny fabrikk i Sør-Korea for å sikre nærhet til den raskt økende oppdragsmengden i regionen. 

Benarx Solutions har hatt betydelige oppdrag i markedet for termisk subsea-isolering over flere år, og er godt posisjonert for å øke markedsandelen og opprettholde aktivitetsniv.et. Selskapet samarbeider med FMC, OneSubsea og flere andre betydelige aktører i industrien.

Løsninger inkluderer bruk av markedsledende materialer og egenutviklede installasjonsmetoder. Oppdragene utføres over hele verden og utstyr/personell er derfor satt opp for enkelt å kunne mobiliseres og gjennomføre sine oppdrag der kunden ønsker.

Se mer på Benarx.com

Back to top