Skip to Content Skip to Navigation
Om selskapet

Om selskapet

Beerenbergs visjon er å overgå omgivelsenes forventninger. "Beyond Expectations", rett og slett

Beerenberg-konsernet har i mer enn 40 år levert nyskapende serviceløsninger for et bredt spekter av industrielle virksomheter.

Vår virksomhet dekker hele livssyklusen fra feltstudier og nybygg til vedlikehold, modifikasjoner og livstidsforlengelse - alltid med fokus på å forbedre HMSK, produktivitet og forutsigbarhet.

Selskapet lever hovedsakelig tjenester og produkter innen tre områder:

  • Isolasjon
  • Stillas
  • Overflate

I tillegg leverer selskapet en del spesialtjenester innen tilkomstteknikk (TT), kaldkutting, habitat, arkitekt og industriell rengjøring.

Selskapet bruker mye ressurser på forskning og utvikling, slik at vi hele tiden kan levere nyskapning i form av produkter og løsninger som hjelper industrien noen skritt videre.

Beerenberg har samlet sine forretningsområder under enhetene Services og Benarx.

Her kan du lese mer om selskapets Samfunnsansvar og Visjoner og verdier.

Konsernledelsen

Back to top