Skip to Content Skip to Navigation
Om selskapet

Om selskapet

Beerenbergs visjon er å overgå omgivelsenes forventninger. "Beyond Expectations", rett og slett

Beerenberg-konsernet har i mer enn 40 år levert nyskapende serviceløsninger for et bredt spekter av industrielle virksomheter.

Kunder, som hver på sitt felt er verdensledende, gir store utfordringer som må løses for at virksomheten kan gå rundt. Derfor sier vi i Beerenberg at vi gjør olje- og gassvirksomhet og landbasert industri mulig i røffe omgivelser.

Selskapet bruker mye ressurser på forskning og utvikling, slik at vi hele tiden kan levere nyskapning i form av produkter og løsninger som hjelper industrien noen skritt videre.

Beerenberg har samlet sine forretningsområder under enhetene Services og Benarx.

Her kan du lese mer om selskapets Samfunnsansvar og Visjoner og verdier.

Konsernledelsen

Back to top