Skip to Content Skip to Navigation

- Viktig å holde en tett dialog med kunden

Navn: Mauricio Aedo
Stilling: Area/Project Manager Asia & Pacific Subsea Insulation
Alder: 36

Beskriv i korte trekk hva jobben din går ut på.
I min rolle som prosjektansvalig Asia & Pacific Subsea Insulation er mitt hovedansvar å planlegge, koordinere og utføre prosjektene i henhold til kontrakt med kunde uansett verdensdel.

Det betyr at arbeidshverdagen din består av mye reising, fortell litt om det.
Absolutt! Jeg reiser mye både innlands og internasjonalt, noe som til tider kan det være utfordrende med tanker på at døgnrytmen blir snudd på hodet, selv om dette er noe jeg er blitt vant til.I tillegg er jeg er er så heldig å ha fått oppleve forskjellige kulturer, og har fått nye kollegaer fra ulike verdensdeler. 

Hva er en vanlig arbeidsdag for deg?
Det varierer en del og kan bestå alt i fra oppstart på et prosjekt som krever koordinering av personell, overlevere dokumentasjon, gi teknisk support, økonomi, etc. Kort beskrevet vil jeg si at det er å holde en tett dialog med kunden slik at prosjektene blir utført i henhold til forventingene. Samtidig kan hverdagen bestå i å jobbe tett med tilbudsavdelingen i Beerenberg om nye potensielle kontrakter.

Hvilke utfordringer pleier du å møte?
En av de aller største utfordringen jeg møter er usikkerhet rundt oppstartsdatoen, siden det er mange disipliner som skal utføre sin del på komponentene vi skal isolere. For eksempel må alle komponentene trykktestes, før vi slipper til med isoleringsarbeidet. Hvis en av testene ikke blir godkjent, forekommer det at vi må kansellere mobiliseringen og re-organisere arbeidet på veldig kort varsel.

Beskriv en drømmedag på din jobb?
At det kommer inn en ny kontrakt, helst en veldig stor en.

Sist, men ikke minst, hvorfor valgte du akkurat denne jobben?
Jeg er veldig glad i nye utfordringer og å ha en variert arbeidsdag. Trivsel i bedriften har også vært en stor driver for meg i karrierevalget.

Relaterte artikler

Back to top