Skip to Content Skip to Navigation

Vellykket kutteoppdrag på Tyra-feltet

Vellykket kutteoppdrag på Tyra-feltet

Beerenberg har gjennomført nok et avansert kutteoppdrag av plattformbein. Denne gangen var det Heerema som var oppdragsgiver på Tyra-feltet i Danmark.  

Oppdraget var karakterisert som særlig utfordrende, på grunn av at kuttet måtte gjøres med ekstrem presisjon.  

- Helt konkret bestod oppdraget i å kutte og sikre de betongfylte beina til plattformene. På grunn av at jacket-konstruksjonen skal brukes videre, så måtte kuttet være ekstremt presist, med en toleranse på bare +/- 5mm og en vinkel på 0,5 grader, forklarer prosjektleder Bertil Bargård.
   

Før selve jobben var i gang ble det gjennomført flere fullskala testkutt på Beerenbergs verksteder i Bergen.  
- Her ble det hentet nyttige erfaringer som ble brukt under selve oppdraget.  

Bertil Bargård

Kompetent mannskap 
I begynnelsen av mai reiste Beerenbergs mannskap på tre ned til Danmark, først i to ukers karantene og siden tre uker med kutteoppdrag. Deretter overtok to kollegaer for å fullføre siste uken. Alle er erfarne operatører og supervisorer innen kuttefaget.  
Denne kunnskapen er hovedgrunnen til at Heerema Marine Contractors tildelte denne kontrakten til Beerenberg. 

- Kombinasjonen enkelhet i gjennomføringen, tett samarbeid med kunde og personellets høye kompetanse er nøkkelen til suksess, forteller Sverre Brufladt, leder for ECT – avdelingen som utførte oppdraget. Et eksempel på det er at selv med forsinkelser i prosjektet klarte mannskapet å fullføre oppdraget fem dager før tiden.  
- Sammen med utførende personell har vi prefabrikkert og designet eget utstyr for dette oppdraget, denne prosessen har vært særdeles vellykket og vi har vist den enorme kompetansen som sitter i Beerenberg, forteller Bargård. 

 

Multidisiplin tilnærming 
I tillegg har prosjektleder-funksjonen også vært en nøkkelfaktor i gjennomføringen av oppdraget, ikke minst gjennom veldig god kommunikasjon med oppdragsgiver Heerema.   
- En ny praksis er at vår engineering sitter hånd i hånd med oppdragsgiver og sparrer gjennom prosessen. I det hele så ivaretar våre prosjektledere mange roller samtidig. Dette bidrar både til god informasjonsflyt samtidig som det holder engineeringskostnadene nede, sier Sverre Brufladt.
Klikk her for å se film om prosjektet


  
Sverre Brufladt

Back to top