Skip to Content Skip to Navigation

Vellykket kompetanseseminar

Vellykket kompetanseseminar

Geir Anton Johansen (HiB), Jon Fredrik Müller (Rystad Energy), Ketil Lenning (Beerenberg) og Trond Albert Skjelbred (Nor PR) oppsummerte Beerenberg-seminaret 2015. Foto: Magnus Skrede

Fredag 28. august arrangerte Beerenberg seminaret «Derfor vil olje & gass være en pådriver for det fremtidige norske kompetansesamfunnet».

Over 100 seminardeltakere samlet seg i Beerenbergs lokaler i Bergen på fredag. Her var representanter fra vår egen bransje, fra mange bransjeorganisasjoner og fra akademia. 
Beerenberg tok initiativet til seminaret for å sette fokuset på at vår bransje vil fortsette å være den ledende og mest attraktive industrien i Norge i flere generasjoner fremover og inviterte foredragsholdere både fra vår egen bransje og akademia, for å bidra til å belyse temaet fra ulike synsvinkler.

 Nedenfor kan du se korte oppsummeringer av innleggene på seminaret.

Offshorenæringen som innovasjonsdriver - Torger Reve Professor ved BI

Mer effektiv drift krever kompetanse - Jannicke Nilsson, direktør STEP i Statoil

Konkurransekraft og forbedringer - Lars Eide, prosjektdirektør Kværner Stord

Sivilingeniørutdanning i Bergen vil stimulere til økt næringsutvikling - Geir Anton Johansen, dekan ved Høyskolen i Bergen

Fremtidsperspektiver innen olje & gass - Jon Fredrik Müller, senior prosjektleder i Rystad Energy

Oljerikdommens mulighet - Morten Walde, konsernsjef i Beerenberg

Back to top