Skip to Content Skip to Navigation

Vedlikehold uten stans

Vedlikehold uten stans

Muliggjør varmt arbeid: Sveisolat® har siden 2002 vært den komplette løsningen for å utføre varmt arbeid i et trygt arbeidsmiljø mens produksjon pågår på olje-og gassanlegg. Foto: Fredrik Arff.

Vedlikehold på oljeinstallasjoner i drift er sikkerhetsmessig utfordrende. Beerenberg har utviklet og patentert egne løsninger som ivaretar sikkerheten.

Når en plattform er i drift, er det i utgangspunktet ikke lov å gjøre varme arbeider som sveising på grunn av eksplosjonsfaren. Men det er svært dyrt å stenge ned en installasjon mens vedlikehold pågår. Derfor har Beerenberg utviklet løsninger som gjør at man slipper å stenge ned produksjonen. I første rekke dreier dette seg om habitater og kaldkuttingsløsninger.

HABITATER (SVEISOLAT)

- Utfordringen med varme arbeider er sikkerheten, spesielt knyttet til eksplosjonsfaren. Derfor bygger vi et habitat som er hovedbarrieren rundt området hvor vi skal arbeide. Habitatet er et telt hvor det er etablert et lett overtrykk. Dette trykket forhindrer muligheten for gassinntrengning i habitatet ved en eventuell gasslekkasje, slik at sveising og andre varme arbeider kan gjøres på en forsvarlig måte og uten at installasjonen må stenges ned mens arbeidene pågår, forklarer Vice President i Beerenberg, Gisle Frydenlund.

Det bygges gjerne 5–6 barrierer rundt arbeidsområdet, som alle på sin måte skal forhindre mulighet for brann og eksplosjonsfare. Disse systemene kan også kobles opp mot plattformens eget alarmsystem. - Hvis en gasslekkasje oppstår, vil en mobil gassdetektor umiddelbart koble ut strømforsyningen til det varme arbeidet som pågår i habitatet, sier Frydenlund.

“Utfordringen med varme arbeider er sikkerheten, spesielt knyttet til eksplosjonsfaren.”

KALDKUTTINGSLØSNINGER

Beerenberg har også utviklet ulike kaldkuttingsløsninger. Da unngår man hele problematikken med varme arbeider. Derfor trenger man heller ikke å benytte habitatløsninger ved enkelte typer arbeider, siden det ikke er fare for at det oppstår gnister, som det ellers kan gjøre fra varme arbeider. 

- Vi har egenutviklede, patenterte kaldkuttingsløsninger for rør, tanker og utstyr med diamantwirekutting og mobilt luftdrevne sager og freseutstyr, sier Frydenlund. Både metodene og utstyret som Beerenberg leverer, er ATEX-, EX- og CE-sertifisert, noe som betyr at utstyret er godkjent etter en rekke kriterier som blant annet har med brann- og eksplosjonssikkerhet å gjøre.

Back to top