Skip to Content Skip to Navigation

Utforskeren Espen Aahjem

Utforskeren Espen Aahjem

I sin første uke i Beerenberg fikk Espen et råd fra en kollega som skulle vise seg å bli helt essensielt i hans rolle som Category manager i Supply Chain Management. Utforsker-Espen er genuint opptatt av å dypdykke i store datamengder og liker å bruke sine analytiske evner for å løse utfordringer.

I tøff konkurranse med tre andre sterke kandidater ble han vinner i kategorien "utforskeren" i talentprogrammet Beerenberg Annual Awards. Er du nysgjerrig på hva dette rådet var bør du lese intervjuet med Espen!

Hvorfor tror du at nettopp du fikk denne utmerkelsen og hva er det som kjennetegner deg som kollega?
I løpet av min karriere har jeg vært heldig å få muligheten til å tilegne med både tekniske og analytiske egenskaper, som jeg nå i stor grad får anvend i jobben min. Noen av disse egenskapene lærte jeg gjennom studier i Canada og i ulike oppdrag som konsulent i Danmark og i Nord Europa, der de i lang tid har hatt en litt annen tilnærming til det analytiske, behov for data og hvordan man anvender dette i arbeidssammenheng med fagkunnskap og erfaringer. Jeg opplever at er mye mer fokus på dette i Norge nå, og da er det nok en fordel for meg at jeg allerede har en del erfaring og kompetanse på området, som kan overføres til Beerenberg.

Utforskeren i meg synes at det er veldig spennende når jeg blir utfordret på noe som en ikke nødvendigvis ser løsningen på i starten, men som gjennom som gjennom store mengder data og samtaler med fagpersoner kan gi svar på og gjøre at vi ender opp med en god løsning. Riktig håndtering av data bidrar til å skape innsikt over det totale bildet slik at vi bedre kan forutsi både omfang og kostnad på forbruk av varer og tjenester.

Hvordan reagerte du når ditt navn ble annonsert som vinner i denne kategorien?
Det er gjevt å bli fremhevet på denne måten, og vite at så mange setter pris på meg som kollega og person. Det gir meg mye motivasjon når jeg opplever at vi samarbeider og når vi sammen ønsker å løfte hverandre frem. Jeg tilhører Business support og liker tanken på at mine bidrag kan gjøre andre sin hverdag lettere. Endringer kan ofte ta litt tid, men når vi i fellesskap jobber mot samme mål gir det en utrolig god mestringsfølelse. Jeg lærer mye av å få innsyn i etablerte prosesser, samtidig som det er gøy å se ting med nye og friske øyner, og få lov å komme med innspill til nye løsninger. Når man har jobbet lenge med de samme prosessene, blir man vanligvis litt som «blind» på det man holder på med. Noen ganger er det små endringer som skal til for å jobbe smartere og mer effektivt.


Famile og venner betyr mye for Espen

Hva er det viktigste i din jobb synes du?
Det viktigste er å evne å se det faktiske behovet til de som har behovet for et produkt eller en tjeneste. Når man vet målet, er det mye lettere å stake ut riktig kurs. Samtidig er det viktig for meg å ha et godt nettverk og være bevist viktigheten og verdien av dialogen med leverandørene. Disse har mye kunnskap og erfaringer og kan i mange tilfeller kan være en god sparringspartner som bidrar til at vi treffer bedre på avgjørelsene og de langsiktige planene.

Man må også være komfortabel med å jobbe med en viss grad av uforutsigbarhet. I dagens situasjon når verdensbildet endrer seg raskere enn før, påvirker dette naturligvis min jobbhverdag. Prisene på råvarer er blitt mye høyere og det er store forsinkelser i leveranser fra hele verden. Da er samarbeid og dialog viktigere enn noen gang.  I Beerenberg har jeg utrolig mange dyktige og erfarne kolleger som besitter kunnskap på ulike områder, slik som Rune Kårbø, Kåre Synnevåg, Jørgen Hosøy og mange flere som kjenner sine fag ut og inn, og som har mange år med erfaring i ryggsekken. Det er mange spørsmål jeg trenger svar på, og det er ofte i dialog med disse vi finner de gode løsningene. Nils Halvor Berge fortalte meg noe viktig i min første uke i selskapet, nemlig “at det er ikke viktig å kunne alt, men du må vite hvem som kan». Det er helt essensielt for min rolle. Både i interne og eksterne grensesnitt må man ha tillit begge veier for å få tilgang til og kunne dele kunnskap med hverandre, og på den måten se nyanser man ikke har sett før.

Når trives du best på jobb?
Definitivt når jeg får muligheten til å lære noe nytt, og når jeg får bryne meg på en skikkelig utfordring. Litt rutine arbeid blir det alltid, men for mye av det er kjedelig.

Kjetil Skreien Stigen er Espen sin leder og har følgende å si om vinneren:
Espen har i løpet av sine snart tre år i selskapet blitt en flott ressurs og en erfaren kontraktsansvarlig i SCM enheten. Han har en fin evne til å skape god dialog og samhandling både internt og eksternt og jeg opplever at leverandører og samarbeidsparter lytter når han representerer selskapet med kommersiell ideer eller kommer med forslag til endringer.

I samhandling med andre kompetanser i Beerenberg, ser han fort muligheter til å forenkle og forbedre opplevd komplekse saker. Kontinuerlig forbedring er et gen vi prøver å dyrke i SCM, og her kommer Espens «utforsker» rolle til sin rette.

Espen påpeker ofte at han ønsker å lære, og det er en glede å ha en så motivert medarbeider som alltid søker nye muligheter til mer kompetanse. Han er hjelpsom og bidrar til å løfte teamet med sine spesial kunnskaper, og hans kapasitet er stadig økende. Jeg ser helt klart for meg en leder i Espen, kanskje til og med som min leder en dag!


På fritiden liker Espen å oppleve nye steder

Navn: Espen Aahjem
Alder: 28
Arbeidsplass: Hovedkontor Kokstad
Ansatt siden: 2019

Interesser: Jeg liker å holde på med mange ulike aktiviteter slik som fjellturer, trening og spille golf. I tillegg er jeg veldig glad i å reise og oppleve nye steder enten med venner, familie eller bare med min samboer.  

Back to top