Skip to Content Skip to Navigation

Totalleverandør av isolasjon til Ivar Aasen

Totalleverandør av isolasjon til Ivar Aasen

I Singapore: BENARX-laget har bidratt til Ivar Aasen-suksessen

Benarx Solutions har gjennomført isoleringsscoopet i forbindelse med bygging av Top Side-plattformen til Ivar Aasen feltet i Singapore.

Beerenberg ble involvert allerede i 2014, i tidligfasen av prosjektet, hvor Benarx mobiliserte ingeniører til Wood Group Mustang i London, som gjennomførte design-fasen av prosjektet. Benarx sine ingeniører ble så med videre til Singapore for oppfølging av den fysiske utbygningen.

-Vi fikk tidlig kjennskap til prosjektet, og ble involvert i valget av de tekniske løsningene, noe som har vært svært viktig og nyttig for oss for å sikre best mulig totalkvalitet i leveransen, sier Ole Lars Øye SVP Operations Benarx. I tillegg til bruk av egne resurser har Benarx i Singapore samarbeidet med den lokale aktøren Austin Energy, som har produsert stålkapsler og stålkasser for Benarx. Det lokale selskapet har også bistått med montering av isolasjonsproduktene.

– Vi har vært ansvarlig for kursing i NORSOK og opplæring i montering av våre produkter, samt oppfølging av gjennomføringen, både på vår lokasjon i Polen og i Singapore, sier Øye.

GODT SAMARBEID

Prosjektdirektør hos SMOP, Mr. Prathaban sier at samarbeidet med Benarx har fungert utmerket, og gir gode skussmål for jobben partene i fellesskap har utført.
- Det er viktig for SMOP å etablere et godt forhold til samarbeidspartnere og leverandører slik som Benarx fra starten av. Dette er både for å sikre at dette konkrete prosjektet blir levert etter mål og plan, samtidig som vi ønsker å etablere et langsiktig samarbeidsforhold, uttaler han. Benarx har installert verkstedsfasiliteter på site, noe som muliggjør at mindre modifikasjoner kan utføres på stedet uten at objektet må transporteres inn og ut av anlegget. - Dette er svært effektiv både når det gjelder kost og tid, sier Prathaban og påpeker at dette har vært viktig for progresjonen i arbeidet og dessuten en viktig grunn til at SMOP valgte Benarx.

- Det å raskt å kunne utføre modifikasjoner på site og dermed fortsette arbeidet uten forsinkelser er helt essensielt.

GENERELT OM IVAR AASEN FELT OG UTBYGGING

Ivar Aasen-feltet- ble påvist i 2008 og med en planlagt produksjonsoppstart i fjerde kvartal 2016. Ivar Aasen-feltet ligger vest for Johan Sverdrup-feltet på norsk kontinentalsokkel. Feltet inneholder rundt 240 millioner fat oljeekvivalenter, og det strekker seg over fem lisenser. Feltet vil produsere rundt 75.000 fat olje og gass til dagen på toppnivået. Forventet levetid er 20 år. Det norske oljeselskap, som er operatør for Ivar Aasen utbyggingen har tildelt byggekontrakt av plattformdekket til selskapet SMOE i Singapore. Kontrakten med SMOE omfatter engineering, innkjøp og bygging av plattformdekket. Plattformdekket er på 13.700 tonn. Integrert i plattformen er det videre et boligkvarter til 70 personer og helikopterdekk. Det er anlegg for prosessering, gasskompresjon, separasjon, vanninjeksjon, flammetårn og måling.

Et tøft løp

Commercial Manager Tonje Foss i Det Norske (DN) forteller at Ivar Aasen er deres første utbyggingsprosjekt og således en svenneprøve for selskapet.

- Det har vært veldig viktig for oss å klare dette siden vi har hatt alles øyner rettet mot oss. Som ny aktør i bransjen har det vært knyttet stor spenning til om DN kunne håndterere et slikt prosjekt.

- Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært et tøft løp og et krevende prosjekt, sier Foss som nå endelig kan konstatere at de er i mål. Hun legger videre til at Benarx har all grunn til å være stolt over arbeidet som er utført.

- Det er ikke registrert noen HMS-hendelser, og kvaliteten i både utførelse av arbeid og på produktene har vært god, sier hun.

 

EN VIKTIG BYGGEKLOSS

Byggingen av Top Side-delen til Ivar Aasen er en viktig byggekloss i det som kanskje har blitt sett på som den mest kritiske modulen da det bygges i Asia, som historisk sett har hatt prosjekter preget av mye forsinkelser og kostnadsoverskridelser. -Det er flere faktorer som har bidratt til at dette prosjektet ble en suksess. For det første har DN vært den dominerende kunden på verftet i byggeperioden, noe som har ført til at det har vært stor fleksibilitet hos SMOP. Vi er ikke en i rekken av mange parallelt pågående prosjekter på verftet. Etter at vi kom til Singapore har tilgjengeligheten på ressurser vært svært god, noe som åpenbart har vært fordelaktig, forklarer Foss.

- Tett oppfølging hvor vi har jobbet integrert med SMOP samt at vi har tilpasset oppfølgingsteamet etter vi kom på site er også noe av nøkkelen til suksess, sier Foss og forklarer videre at linjen mellom beskjed og beslutning har vært kort, noe som alltid er en fordel i en hektisk hverdag hvor avgjørelser må tas effektivt og raskt.

Back to top