Skip to Content Skip to Navigation

Torstein er med å bygge opp ny avdeling som konsern trainee.

Torstein er med å bygge opp ny avdeling som konsern trainee

I Beerenberg har vi et sterkt fokus på å utvikle ledere og andre nøkkelpersoner, i tillegg til å rekruttere nye medarbeidere. Gjennom trainee programmet er målet vårt å motivere, tiltrekke og beholde talenter, utvikle medarbeidere til fremtidige nøkkelroller i selskapet og styrke attraktivitet som arbeidsgiver. I løpet av en periode på to år, blir kandidatene godt kjent med våre prosjekter, stabsfunksjoner og forretningsområder gjennom å jobbe i disse delene av virksomheten.

Torstein Hellebust (32) startet som konsern trainee i Beerenberg 21. august 2021. Siden da har han vært stillasbygger på Mongstad, ingeniør mot Gullfaks, planlegger på Tjeldbergodden og han har arbeidet med implementeringen av et nytt system for registrering av kvalitetsinspeksjoner. Nå er han med på å bygge opp en helt ny avdeling for trykktesting i Beerenberg, der han blant annet har kundekontakt og kommunikasjon, lager forslag til investeringsplaner, og lærer faget gjennom trykktestingskurs.

Akkurat nå arbeider vi med et konsept som gjør at vi kan levere tjenester innenfor trykktesting på kort varsel. Dette gjør vi ved å dra på de ressursene som finnes i Beerenberg, både med tanke på tjenestetilbudet, men også med tanke på at vi har en stor bemanningsorganisasjon som kan få fagfolk på plass på kort tid, sier Torstein Hellebust.

Han legger vekt på at Beerenberg har dyktige prosjektledere med mye kunnskap på de ulike fagfeltene, og at selskapet er bygd opp slik at det er mulig å snu seg rundt raskt.

Det er utrolig spennende å jobbe i Beerenberg, og det jeg setter størst pris på er alle de flinke og dedikerte kollegaene som står på hver eneste dag for at vi skal kunne levere. Det er et høyt arbeidstempo og jeg opplever at kundene setter stor pris på at vi er fleksible og har evnen til å komme med gode løsninger på både gamle og nye utfordringer, sier han.

Han trekker gjerne frem det han synes har vært mest spennende hittil.

Ingeniørarbeidet passet meg godt, men jeg trives også veldig godt med det jeg gjør nå. Siden konseptet med trykktesting er helt nytt, får jeg være med å forme det. Det er utrolig spennende!

Som konsern trainee har han jobbet som ingeniør på samhandlingssenteret mot Gullfaks og som planlegger på Tjeldbergodden. Han har også arbeidet med et nytt system for å registrering av kvalitetsavvik, og nå skal han jobbe på Subsea avdelingen frem til jul.

Kvalitetsregistreringssystemet var en viktig erfaring for min del. Når dette skal selges inn til de som jobber ute i feltet, er det viktig at verktøyet både er hensiktsmessig og gir nytteverdi. Ellers kan det oppleves som enda noe ekstra som en må ta stilling til. Men, dette verktøyet skal jo gjøre jobben mye enklere. Det handler mye om å forstå den situasjonen de ute står i. Verktøyet er fremdeles under utvikling, og både brukere og fagansvarlige er involvert i dette arbeidet.

Han er tydelig på verdien av trainee erfaringen.

Jeg trives best når jeg får samarbeide med andre og lykkes med å løse viktige utfordringer. Som trainee har jeg fått et lite innblikk i forskjellige avdelinger og i de ressursene vi har tilgjengelig i Beerenberg. På sikt kan det hjelpe meg med et bedre helhetsbilde enn om jeg bare hadde høstet erfaring i en avdeling.

I Beerenberg uføres arbeid ofte i ekstreme miljøer noe som gjør utførelsen mer komplekst. Han ble overrasket over den sterke identiteten i Beerenberg, der mange identifiserer seg med selskapet på en god måte gjennom verdiene.

Slagordet «Beyond Expectations» sier det godt. Det handler gjerne om at «vi leverer der ingen andre kan» og er «best i klassen» på flere områder. Denne sterke tilknytningen til identiteten er bunnet i en grunnleggende stolthet for det selskapet står for og leverer i hverdagen.

Navn: Torstein Hellebust
Alder: 32
Bakgrunn: Sivilingeniør i Industriell Økonomi og Teknologiledelse med spesialisering i Prosjektledelse ved NTNU. Før han startet på NTNU fullførte han en bachelorgrad i lederskap med fordypning i maskinfag ved Sjøkrigsskolen. Etter utdannelsen tjenestegjorde han som maskinoffiser på ubåt i fire år og var ansvarlig for det daglige vedlikeholdet ombord.

Back to top