Skip to Content Skip to Navigation

Tilbake på Kårstø

Tilbake på Kårstø

Foto: Markus Johansson/Equinor

Beerenberg er igjen tilbake på Kårstø. Denne gangen leveres stillastjenester til et modifikasjonsoppdrag. 

Allerede i noen uker nå har et arbeidslag vært i gang på anlegget Beerenberg kjenner godt gjennom mange år på Kårstø.  
- Vi holder på med å gå opp scopet nå, og det blir en god del stillas i høyden inkludert hengestillas, forteller prosjektleder Rune Erdal i NBM (NewBuild&Modifications).  
 
Det er lokale medarbeidere som vil utføre oppdraget som varer ut 2021. Arvid Vallestad, som har 15 års erfaring fra Kårstø, vil lede arbeidet på site.  

Equinor er oppdragsgiver, mens Aibel utfører modifikasjonsjobben som går ut på å skifte fakkelspylemålere. 

Fra høyre med grønn hjelm verneombud Skender Osdautai, Adem Soyer (midten) og Arvid Vallestad til venstre.

Back to top