Skip to Content Skip to Navigation

- Tiden er moden for å tenke nytt

- Tiden er moden for å tenke nytt

- Beerenberg vil utvide bruksområdet for habitat, forteller Vice President Samrand Jeydi.

Habitat er et veletablert konsept innenfor norsk olje & gass. Kort fortalt muliggjør konseptet at man - i områder der det er hydrokarboner - likevel kan utføre varmt arbeid. Det klassiske eksempelet er at man kan sveise, uten at man trenger å stenge ned produksjonen på en oljeplattform. Beerenberg har siden begynnelsen av 2000-tallet vært en av de største leverandørene innenfor dette markedet gjennom varemerket Sveisolat®.

Samrand Jeydi. (Foto: Fredrik Arff)

HMS-priser på Nyhamna
Særlig Ekofisk har i mange år vært et stort marked for Beerenbergs habitat-løsninger. I tillegg har selskapet nettopp ferdigstilt sine habitat-aktiviteter på Nyhamna Expansion Project. Resultatet i dette prosjektet var 59 000 timer med habitat-arbeid uten en eneste hendelse.
- Våre operatører og formenn innen habitat har gjennom årene fått en unik kompetanse. I tillegg har vi etablerte prosedyrer og sjekklister som sikrer systematisk arbeid. Derfor har vi kunnet holde et svært høyt aktivitetsnivå på Nyhamna og samtidig levere kvalitet i alle ledd. Oppdragsgiverne har kvittert med mange lovord og flere HMS-utmerkelser, forteller Samrand Jeydi.

Ikke kun et «sveisetelt»
Jeydi har tro på at Beerenberg i de nærmeste årene også vil etablere seg internasjonalt innen habitat.
- Tiden er nå moden for å tenke nytt. Ved siden av at vi nå jobber mer aktivt enn noensinne for å tilby tjenesten på det internasjonale olje & gass-markedet, vil vi også utvikle bruksområdet for denne tjenesten i Norge. Vi må ikke bare la kunden ha den oppfatning av at habitat kun er et «sveisetelt».
Habitat benyttes i dag som sikker sone for ikke-EX-utstyr i klassifisert område. Beerenberg leverer også trafo samt pneumatisk luftstyringsenhet (PLU), som benyttes for oppkobling og automatisk nedstenging av luftdreven verktøy.
- På anlegg der vi allerede har oppdrag vil det for eksempel være svært kostnadsbesparende å benytte vårt utstyr ved behov for midlertidig monitorering av gass.

Hver enkelt del av habitat-systemet kan dermed benyttes innenfor forskjellige applikasjoner. Et annet eksempel er habitatduken «Sveisolat®-FLEX», som er et system der duken benyttes som værbeskyttelse der tradisjonelle stillaspresenning ikke holder mål. «Sveisolat®-FLEX» kan benyttes for operasjoner som; sveisearbeid på pipeline, brønnhodetesting, overflatebehandling av rør og struktur og inspeksjon.

Nye markeder
Norge er langt fremme innenfor habitat-teknologien. Derfor er det også et stort potensiale på den internasjonale arenaen.
- Vi har mange spennende prosesser på gang. Dette gjelder både innen tradisjonell habitat-bruk, men også innen nye bruksområder som overvåking og arbeid på rørledninger, avslutter Samrand Jeydi.

Relaterte artikler

Back to top