Skip to Content Skip to Navigation

Teknologi fra olje&gass gir tryggere tunneler

Teknologi fra olje&gass gir tryggere tunneler

I Norge er det mange tunneler som har behov for oppgradering, og Benarx®-produktene er svært godt egnet innen vann- og frostsikring i tillegg til brannbeskyttelse av elektrotekniske installasjoner. 

Ved å utnytte teknologien som er utviklet for olje&gass vil sikkerheten i tunneler bli styrket - og det til konkurransedyktige priser. Dessuten med positive miljøbidrag i forhold til dagens løsninger. 

Det handler rett og slett om å ta i bruk teknologi som gjennom mange år er benyttet og testet for å takle de tøffeste forholdene innen olje&gass.  
- De siste årenes kostnadsfokus i olje&gass har dessuten gjort at prisen på disse produktene er blitt betydelig redusert. Dette gjør at løsningene nå også har blitt tilpasset kostnadsrammene for samferdselsprosjekter, sier Geir Harris i Beerenberg. 

Geir Harris
 
Ny bruk av etablerte løsninger 
Beerenberg har gjennom mer enn 40 år levert kostnadseffektive løsninger innen olje&gass og er nå klare til å bruke sin kunnskap innen teknologi, strenge dokumentasjonskrav og helhetlige produktkonsepter i andre bransjer. Innenfor samferdsel er særlig vann- og frostsikring av tuneller og brannbeskyttelse av elektrotekniske installasjoner i tunneler aktuelle bruksområder for Benarx®-produktene. 
 
- I samarbeid med erfarne veientreprenører har Beerenberg tilpasset sine produkter til veitunneler, gjennom å se på alle forhold knyttet til installasjon og bygging i tillegg til drift og vedlikehold. Resultatet er produkter som er konkurransedyktige ved strenge funksjonsbaserte krav innenfor både miljø, pris og kvalitet, forteller Arild Petter Søvik, som tidligere var nasjonal tunnelforvalter og fagansvarlig for forvaltning og utvikling av vegtunneler i Norge. I dag driver han Søvik Consulting som har bistått Beerenberg i denne prosessen. 
 
Arild Petter Søvik
Vann- og frostsikringskonsept for tunneler 
I dagens tunneler er vann- og frostsikring utformet med materialer som både er brennbare og avgir giftige gasser ved brann. Dermed må de brannsikres ved hjelp av betong. Den nye løsningen er å benytte isolasjonsmaterialet Benarx® fra olje&gass som verken tiltrekker seg vann, er brennbart eller avgir giftige gasser eller røyk. Dermed er det ikke behov for brannbeskyttelse.   
 
Brannbeskyttelse av elektrotekniske installasjoner i tunneler 
I Norge er det mange tunneler som har behov for oppgradering. En av de store utfordringene er rett og slett å få på plass nødvendig elektroteknisk utstyr. Hvis oppgraderingen bidrar til å innsnevre, i mange tilfeller en allerede trang tunnel, vil det kunne utfordre trafikksikkerheten. Løsningen er å benytte Benarx® prefabrikkerte paneler utenpå tradisjonelle kabelgater, for å beskytte de elektrotekniske installasjonene mot brann.  
 
Metoden vil ikke innsnevre trafikkrommet i en tunnel, samtidig som løsningen også i mange tilfeller vil bidra til å redusere bruk av kostnadskrevende strukturelle inngrep i en tunnelrehabilitering.  
 

 
Produktfordeler: 

  • Installasjonsvennlig 
  • Miljøvennlig 
  • Vedlikeholdsvennlig 
  • Plassbesparende  
  • Reduksjon av det totale materialbehovet 
  • Konkurransedyktig pris 

 

Standardiserte produkter 
Beerenberg sin egenutviklede produktserie Benarx® har siden starten på 2000-tallet vært en av de mest foretrukne produktseriene innen olje&gass. Gjennom standardisering av produktserien og kostnadsfokus i produksjonen tilbys produktserien til konkurransedyktige priser også innen samferdsel og tuneller og bygg og anlegg.  

Back to top