Skip to Content Skip to Navigation

Tar hele Beerenberg i bruk

Tar hele Beerenberg i bruk

Spektakulært løft: På Kværner Verdal settes huset og taket sammen før det transporteres videre til Nyhamna. Dette er et betydelig prosjekt for arkitekt-avdelingen i Beerenberg. Foto: Pål Rune Lien

Beerenberg leverer tjenester innenfor et bredt spekter av selskapets forretningsområder til ekspansjonsprosjektet på Nyhamna.

Beerenbergs deltagelse på ekspansjonsprosjektet til Shell på Nyhamna, gjennom EPC-kontrakten med Kværner, innebærer ulike aktiviteter på flere lokasjoner i Norge og internasjonalt. I tillegg ivaretar Beerenberg Shells behov for daglig assistanse og kontinuerlig vedlikehold på den delen av Nyhamna-anlegget som er i operativ drift.

Når vi snart skriver sommeren 2015, er det relativt høy aktivitet i denne kontrakten for Beerenberg, noe som vedvarer frem mot ferdig-stillelse i 2017. Til dags dato har Beerenberg verken registrert fraværsskader (LTIF) eller andre kritiske hendelser (SIF) i denne kontrakten, et resultat som er stimulerende for hele prosjektet. 

I fabrikasjonsfasen frem til utløpet av 2015 foregår Beerenbergs største virksomhet på Stord og i Verdal, hvor vi leverer tjenester relatert til ISO, arkitektutførelse og passiv brannbeskyttelse.

På Nyhamna-prosjektet benyttes som tidligere nevnt et bredt spekter av Beerenbergs ulike løsninger, herunder:

  • ingeniørtjenester & inspeksjon
  • isolering
  • stillas
  • overflatebehandling
  • passiv brannbeskyttelse
  • tilkomstteknikk
  • arkitekt
  • sveisolat
  • kaldkutting
Relaterte saker

Om Nyhamna

Ormen Lange-feltet er det nest største gassfeltet som er påvist på norsk kontinentalsokkel. Feltet ligger omtrent 140 km nordvest for Kristiansund, like utenfor kanten av Storeggaraset i Norskehavet og ble satt i drift da Nyhamna-anlegget stod klart i 2007.

Bakgrunnen for ekspansjonsprosjektet Beerenberg deltar i, er behovet for økt kapasitet på prosessanlegget på Aukra. Dette skal både ivareta installering av landkompresjon for økt utvinning fra eksisterende felt (Ormen Lange), samt forberedes til å ta imot ytterligere gass- og kondensatmengder fra  andre felt. Beerenberg utfører arbeider på Nyhamna for Kværner på vegne av A/S Norske Shell.

Back to top