Skip to Content Skip to Navigation

TT-fakkeljobb på Gullfaks B

TT-fakkeljobb på Gullfaks B

Roy Tresvik sveiser fast ny struktur i fakkel

Tilkomstteknikk i Beerenberg gjennomførte nylig et større prosjekt for Apply Sørco under revisjonsstansen på Gullfaks B. 

- Oppdraget bestod i å montere et tennsystem for fakkel og arbeidsomfanget bestod av kompleks rigging, montering og sveising av ny struktur, montere tank for oppsamling av granater, montere rør og gnistfanger, forteller Pål Gundersen, fagsjef innen tilkomstteknikk i Beerenberg.
Det ble i tillegg montert fem fakkelbrennere, montert manglende rekkverk og utført sveise-reparasjoner i fakkelen, samt assistere Apply Sørco ved krevende løfteoperasjoner.


Transport av gnistfanger fra skiddekk til toppen av fakkel
Alle arbeidsoperasjoner ble utført ved hjelp av tilkomstteknikk.


Fra venstre Roy Tresvik, Tom Nordvik, Tommy Kverhellen, Morten Stuve, Bjørn Helg Rønning Øyvind Mathiassen og Pål Gundersen sittende på gnistfangeren.

Gode tilbakemeldinger
Tilbakemeldingene på Beerenberg sin planlegging og gjennomføring, har vært utelukkende positive fra oppdragsgiver.
- Beerenberg TT gjorde en meget god jobb i forbindelse med installasjon av nytt fakkeltenningssystem på GFB.  God planlegging i forkant og god kommunikasjon gjennom hele prosjektet sikret at installasjonsarbeidet ble utført innenfor avtalt tid, forteller Hans Olav Ånensen,
Project Manager ved Apply Sørco.

Montering av ny struktur

Relaterte artikler

Back to top