Skip to Content Skip to Navigation

Styrker verneombudstjenesten

Styrker verneombudstjenesten

- Vi ønsker at våre verneombud skal være kompetente, tydelige og engasjerte i HMSK-arbeidet, forteller hovedverneombud Mariann Alveberg (i midten) sammen med Toni Suomäki, konserndirektør for MMO (tv), og Linda Aumo, fagansvarlig innen helse, arbeidsmiljø og ytre miljø, som er medlemmer av arbeidsgruppen som er opprettet for å styrke verneombudstjenesten i Beerenberg.  

- Verneombudstjenesten er en av hovedprioriteringene i Beerenbergs overordnede HMSK-program. Vi ønsker trygge og sterke verneombud på alle våre arbeidssteder, forteller hovedverneombud Mariann Alveberg. 

I vinter satt Beerenberg ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å evaluere verneombudstjenesten med henblikk på å styrke denne ytterligere i selskapet. Denne første fasen av arbeidet blir benyttet til informasjonsinnhenting og ståstedsanalyse som vil gi grunnlag for videre arbeid.  
- Målet vårt er helt klart. Vi ønsker trygge og sterke verneombud. Dette er noe vi har fokusert på i mange år, samtidig tenker vi at det er nyttig å evaluere og se om det er områder som styrkes eller endres for å nå målet, sier Mariann Alveberg.  
 
Grundig kartlegging 
Beerenberg har faste HMS-møter og de lokale verneombudene gjennomfører dessuten vernerunder hvor de sjekker at alt er i orden på de ulike arbeidsområdene. I tillegg har erfaringsoverføring og kompetansebygging blitt vektlagt. 
- Vi har derfor en relativt god oversikt over status for verneombudstjenesten i Beerenberg. Samtidig er det viktig å få et så bredt bilde som mulig, og da trenger vi tilbakemelding på hvordan samtlige verneombud selv opplever både sin rolle og sitt arbeid i dag. I tillegg ønsker vi også å få kartlagt hvordan både operatører og arbeidsledere bruker verneombudene og hvordan de opplever verneombudstjenesten, sier Alveberg.  
 
Viktig rolle 
Blant tiltakene innen informasjonsinnhenting er en spørreundersøkelse som sendes ut til samtlige operatører, arbeidsledere og verneombud. Hovedverneombudet påpeker at arbeidsgruppen håper på så bred deltakelse som mulig fra de tre målgruppene  

- Gjennom å få bred innsikt kan vi i best mulig grad legge til rette for relevante forbedringer som reelt sett styrker verneombudstjenesten i Beerenberg, sier Mariann Alveberg, og legger til: 

- Verneombudstjenesten er en av grunnsteinene i å bidra til at vi alle har en trygg arbeidsplass. En stor del av våre verneombud har lang erfaring og er lommekjent på arbeidsplassen sin - og ikke minst er de stolte over vervet sitt. Med det som bakgrunn er jeg derfor veldig optimistisk med tanke på å kunne sette inn ytterligere tiltak som styrker deres arbeide.  
 
Fakta om evaluering av verneombudstjenesten: 
Verneombudstjenesten er en sentral del av HMSK-programmet for 2019-20. Programmet ble offentliggjort under HMSK-dagen til selskapet i april (lenke til egen sak). 

Ved siden av hovedverneombud Mariann Alveberg består gruppen av Linda Aumo (fagansvarlig innen helse, arbeidsmiljø og ytre miljø), Atle Hanseth (People Operations Manager), Anders Emil Hommen (operatør på Johan Sverdrup og mangeårig verneombud), Steinar Kobbeltvedt (konserndirektør for HMSK) og Toni Suomäki (konserndirektør for MMO - Maintenance, Modifications & Operations). 

Back to top