Skip to Content Skip to Navigation

Styrker selskapet gjennom nytt lederprogram

Styrker selskapet gjennom nytt lederprogram

I samarbeid med de erfarne konsulentene Stig Wigestrand og Espen Ruud (t.h.) fra AFF har Beerenberg utviklet det nye lederprogrammet der fokusområdene er direkte knyttet til selskapets strategi. 

I Beerenbergs nye lederprogram er hovedfokuset lagt på samhandling, kommunikasjon og innovasjon.

Gjennom de siste 10 årene har Beerenberg hatt ledertreningsprogram for flere hundre ledere, med særlig fokus på formenn og prosjektledere. Dette har gitt svært positive gevinster. Bedriften har nå videreutviklet lederprogrammet sitt sammen med Administrativt Forskningsfond (AFF), som blant annet driver Solstrandprogrammet.  
 
- Både bedriften og samfunnet for øvrig har utviklet seg gjennom disse årene. I dag ser vi at en del av de oppgavene vi står overfor i større grad enn tidligere krever samarbeid og dialog. Dette er noe vi også erkjenner at vi kan bli bedre på, og derfor har vi håndplukket mellom- og toppledere i selskapet til å være med på årets lederprogram. Tanken er at disse deltakerne vil bli ambassadører og bidra til å trekke selskapet i ønsket retning, forteller Gro Hatleskog, konserndirektør for Business Support.

Back to top