Skip to Content Skip to Navigation

Styrker HMS-samarbeid på landanleggene

Styrker HMS-samarbeid på landanleggene

Foto: Tjeldbergodden. Harald Pettersen/Equinor
Beerenberg har rammeavtaler på landanleggene Mongstad og Tjeldbergodden som begge driftes av Equinor.

- Dette forpliktende samarbeidet vil bidra til å styrke sikkerheten på landanleggene, sier konsernsjef Arild Apelthun i Beerenberg om den nye avtalen med Equinor.

Nylig signerte Beerenberg, sammen med fire andre sentrale leverandørselskap i bransjen, en samarbeidsavtale om sikkerhet på Equinor sine landanlegg. Hovedhensikten er å styrke bransjens sikkerhetskultur ved å sammen jobbe mot målet om fravær av storulykker og å unngå skader og uønskede hendelser i det daglige arbeidet.

- Dette forpliktende samarbeidet gir et felles fokus og et felles mål. I tillegg får vi mulighetene til å trekke på hverandres erfaringer, som vil bidra til å styrke sikkerheten på landanleggene, sier konsernsjef Arild Apelthun.


Bilde: Konsernsjef Arild Apelthun

Forebygge storulykker
Som en del av opplegget er det utarbeidet HMS-læringspakker som hvert selskap skal engasjere seg i. Læringspakkene er delt inn i disse fire områdene: Forebygge storulykker/HC-lekkasjer, arbeidsmiljø/helse, sikkert arbeid i høyden/hindre fallende gjenstander og unngå personskader. 

 - Opplæringsmateriellet omfatter viktige sikkerhetsspørsmål som vi skal jobbe aktivt med gjennom året, og som vil forplikte oss til lokale tiltak. Dette bidrar til at vi får en felles forståelse, tilnærming og håndtering av de utfordringene vi har, sier HMSK direktør i Beerenberg Steinar Kobbeltvedt.
(link området: www.alwayssafe.no)


Bilde: HMSK direktør Steinar Kobbeltvedt

Back to top