Skip to Content Skip to Navigation

Stort globalt potensiale

Stort globalt potensiale

Benarx Solutions gir i sin nye video en enkel innføring i betydningen av passiv brannbeskyttelse og fordelene med produktene. 

Benarx-produktene innen passiv brannbeskyttelse har et stort globalt potensial. Derfor er det nå utarbeidet en markedsføringsvideo for å gi økt kunnskap og forståelse. 


- Ved siden av at filmen generelt gir en lettfattelig forklaring av funksjonene innen passiv brannbeskyttelse, forklarer den også fordelene ved produktene våre - ikke minst i forhold til et life cycle cost-perspektiv, forteller produktsjef Tore Audestad i Benarx Solutions. Han mener mange vil ha stort utbytte av å se filmen.
- Fordelene er så store at dette vil kunne komme mange aktører i markedet til gode. I enkelte tilfeller er ikke bare Benarx-produktene de beste men faktisk de eneste alternativene.

En av aktørene i bransjen som har fått øynene opp for Benarx-produktene er industrigiganten AkzoNobel. Selskapene harinngått en markeds- og distribusjonsavtale som innebærer at AkzoNobel, ved siden av sine egne produkter innen passiv brannbeskyttelse, også tilbyr Benarx-produktene.

- Jeg er veldig tilfreds med å ha signert avtalen med Benarx Solutions. Den representerer en fantastisk mulighet for oss til å tilby innovative løsninger til våre kunder på komplekse prosjekter, forteller Gerard de Vries, Business Director North Europe, Protective Coatings. (klikk her for å lese artikkelen om samarbeidet)

Et resultat av denne avtalen er at Benarx Solutions nå styrker markedsføringsverktøyene i første rekke for Benarx-produktene innen passiv brannbeskyttelse (PFP).

- Videoen er tiltenkt som et verktøy for å hjelpe Beerenberg, Akzo Nobel og vårt eget salgs- og markedsføringsteam til å lettfattelig introdusere PFP-produkter for kunder, sier produktsjef Tore Audestad. I tillegg er det nylig utarbeidet en produktkatalog, som vektlegger de produktene det er størst volum på.

 

Klikk her for å se videoen
Klikk her for å se produktkatalogen

Back to top