Skip to Content Skip to Navigation

Store HMS- og miljøgevinster med robot

Store HMS- og miljøgevinster med robot

På to av jobbene Beerenberg har utført er det forbehandlet ca 500 m² gulv. På tross av dette var jobbene ganske forskjellige der den ene hadde et tykt dekksbelegg mens den andre hadde maling. Begge tilfeller viste at UHT-roboten er svært egnet for oppgaven. 

Beerenberg har i år utført flere vellykkete jobber med å forbehandle dekksgulv offshore med bruk av en UHT-robot. 

Oppdragene til Beerenberg har vist at det er flere store fordeler gjennom bruk av roboten for å forbehandle/klargjøre dekksgulvet.    

  • Bedre HMS gjennom mindre belastning på kroppen for operatøren  
  • Stor potensiell miljøgevinst  
  • Kvaliteten på arbeidet er bedre enn vanlig UHT  
  • Roboten gjør arbeidet raskere enn vanlig UHT 

 
- Det var morsomt å se hvor bra dette fungerte og hvor imponerte alle ble, sier Stig Lynaas ingeniør i Beerenberg, som var med å planlegge og utføre det første oppdraget.   

Stort potensiale  
- Roboten er mye mer effektiv enn en vanlig UHT. I tillegg er dette mye bedre i forhold til HMS. Vi minimerer vanlig vannjetting, slik at det blir mye mindre belastning på kroppen. Og jo mer vi kan få maskinene til å gjøre, desto bedre. Resultatet ble kjempebra og vi slipper dessuten mye av opprydningen. Overflaten var nesten helt klar til å males etter at roboten hadde vært over den, sier Stig Lynaas.  

Alt avfall suges opp med en gang, både vann og malingsavfall går direkte inn i tanker. Det gjenstår noe utviklingsarbeid fra produsenten i forhold til en effektiv måte å få renset alt, slik at det da også i praksis blir null plastutslipp. 
- Det miljømessige potensialet her er veldig bra, sier Stig Lynaas.  
 
Bruksområder og kompetanse 
I forbindelse med oppdragene Beerenberg hittil har hatt, har roboten utelukkende blitt benyttet på gulv. Onshore har selskapet testet den på vegger og produsenten sier at den også kan benyttes i tak. Selve maskinen holder seg på plass ved hjelp av magneter.  
- Det er først og fremst store flater som vil være bruksområdet slik teknologien er i dag. Der det er trangt blir det vanskelig og da må vi foreløpig bruke tradisjonell UHT, sier Glenn Saltskår, en av Beerenbergs feltledere.  
Maskinen er dessuten enkel å bruke i forhold til styring med fjernkontroll.  
- Vi ser at de som har erfaring med joystick er flinkere til å betjene roboten, forteller Saltskår. Han legger til at roboten er noe mer teknisk avansert i forhold til oppkobling enn en tradisjonell UHT. 

Beerenberg har laget en egen Task Instruction (TI) til UHT-roboten, som gir god oversikt over hvordan man skal håndtere selve bruken av maskinen. I tillegg er det laget en oversikt over blant annet jobbforberedelser, krav til personlig verneutstyr, før-sjekk av verktøy/utstyr og kompetansekrav. 

Back to top