Skip to Content Skip to Navigation

Sterke prestasjoner på Johan Sverdrup

Sterke prestasjoner på Johan Sverdrup

Foto: Equinor

Johan Sverdrup hook-up prosjektet har nå vært i drift i 2 år for Beerenberg sin del, og blir så langt omtalt av både kunde Aker/Kværner og sluttkunde Equinor som en suksesshistorie.  

Fredrik Myge har vært prosjektleder i store deler av perioden og har sine tanker om grunnen til dette 
-Årsaken til at det er en suksess er sammensatt av flere ulike faktorer. En av grunnene som jeg ønsker å fremheve er samarbeidet mellom oss og kunden. Det ble tidlig etablert felles milepæler som både vi i Beerenberg og Aker/Kværner strekker oss mot. Sammen med deres prosjektledelse har vi brakt slagordet «One-Team» opp til et nivå som få av oss noen gang har opplevd tidligere, sier han. 

Det at slagordet er satt høyt på dagsorden hos kundens prosjektledelse er noe som oppleves og føles som en sannhet hver eneste dag i prosjektet, helt ut i den spisse enden i det daglige arbeidet ombord og hos staben i land.

Stå på vilje
Myge er svært fornøyd med Beerenbergs sterke prestasjoner på Johan Sverdrup.  
-Kvaliteten og holdningene til eget personell i prosjektet har vært fantastisk. På alle nivåer blir det lagt ned en stor innsats i det daglige arbeidet både med hensyn til gjennomføring og kvalitet. Ikke minst gjelder dette HMS, der Beerenberg har bidratt sterkt til de gode resultatene. Dette sammen med vår stå på vilje og humør, er noe som blir stadig fremhevet av både kunde og sluttkunde.  

Etterspurt personell
På denne type oppdrag, er det alltid vanskelig å spå når det er ferdigstilt.
- Men skal jeg anta noe om horisonten ser jeg for meg at juletrepynten er på vei ut av skapet igjen før vi forlater prosjektet. Personellet er allerede etterspurt og etter hvert som Johan Sverdrup ferdigstilles er det andre prosjekter i selskapet som får nyte godt av denne kompetansen, sier Myge. 

Fantastisk reise
Myge oppsummerer prosjektet på denne måten;
-Det har vært en fantastisk reise så langt og vi har sammen nådd de fleste delmål. Jeg som prosjektleder har hatt en privilegert oppgave, takket være dyktige og positive mennesker rundt meg på alle kanter! 


Prosjektleder Fredrik Myge (t.v) sammen med Anton Hove som er prosjektleder for
konstellasjonen Aker Solutions, Kværner og Beerenberg. 

Back to top