Skip to Content Skip to Navigation

Skal benytte robot på Troll B og Sleipner A

Skal benytte robot på Troll B og Sleipner A

Troll B (Foto: Øyvind Hagen/Equinor)

Beerenberg har blitt tildelt et nytt oppdrag der en bærekraftig gjennomføringsmetodikk ved bruk av ny teknologi er sentralt.

Oppdraget skal leveres under eksisterende rammeavtale med Equinor og omfatter utbedring av 30 konduktere på Sleipner A og Troll B med en opsjon på ytterligere 12.

- Arbeidsomfanget er både stort og utfordrende i tillegg til at det skal utføres på relativt kort tid, sier Technical Manager Robotics Kristian Henriksen i Beerenberg. Han gleder seg til å kunne starte jobben i juni sammen med til enhver tid tre utførende arbeidslag.


Kristian Henriksen

Gode erfaringer
Det er 12 konduktere på Sleipner A og 18 på Troll B, som i første rekke skal utbedres ved å forbehandle overflaten før det påføres Stopaq. Beerenberg utfører arbeidet ved hjelp av tilkomstteknikk.
- Dette er et veldig spennende oppdrag for flere av våre disipliner. Særlig gjelder dette forbehandlingsmetoden. Her skal vi benytte roboten Icarus fra produsenten Remotion som vi har gode erfaringer fra tidligere, forteller Kristian Henriksen.

Utvikler nullutslipp
Imidlertid skal UHT-roboten nå for første gang gjøre et oppdrag der alt avfallet samles opp i et lukket system, som var en forutsetning satt av Equinor for gjennomføring av oppdraget. Sammen med Remotion har Beerenberg dessuten designet en portabel oppsamlingsstasjon hvis det skulle vise seg å være utfordringer med det lukkede avfallsoppsamlingssystemet.
- Dette gjør vi for å sikre at oppdraget blir utført i henhold til null utslipp av blant annet mikroplast i sjøen. Samtidig er det ikke noen tvil om at dette er med på å øke kompleksiteten i prosjektet, smiler Henriksen. Han trekker frem at jobben på Troll B vil være spesielt krevende, der rørene ligger rett over sjøen.

Bidrar positivt
Beerenberg har gjennom en rekke prosjekter vist at selskapet er opptatt av å ta i bruk ny teknologi som bidrar positivt i forhold til bærekraft.
- Vi er ydmyke overfor å bli tildelt dette oppdraget, samtidig som vi også velger vi å ta det som tegn på at kunden ser at vi har utviklet en god gjennomføringsmetodikk. Essensen i dette er våre medarbeideres faglige tyngde i kombinasjon med en åpenhet i forhold til utnyttelse av ny teknologi der det er formålstjenlig. I denne sammenhengen inngår også en tett dialog med produsentene av verktøy som blir benyttet i det enkelte prosjektet, forteller Ole Christian Thømt VP MMO i Beerenberg.

Ole Christian Thømt

Back to top