Skip to Content Skip to Navigation

- Sikkerhet er min viktigste oppgave

Hva vil du beskrive som dine viktigste oppgaver i din rolle?
Kort fortalt vil jeg si at den viktigste rollen som sikringsleder er å ivareta sikkerheten til tilkomstteknikk (TT) laget. Det er det jeg anser som mitt aller største ansvar. Videre er det viktig å bidra til å få hele laget til å jobbe sammen for at arbeidet skal utføres mest mulig effektivt.

 Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?
I de siste årene har tiden gått utrolig fort, og det er sjelden at to dager er like.Vi har ingen dødtid lenger, og det er alltid noe arbeid som kan utføres da samtlige etterhvert innehar multikompetanse og kan utføre alle disipliner som for eksempel stillas, isolasjon og maling.

Slik situasjonen var før måtte vi gjerne vente i noen dager dersom været gjorde det uforsvarlig å klatre og vi ikke var kvalifisert til å håndtere andre jobber. Fleksibiliteten i arbeidsdagen er noe av det jeg setter størst pris på, da det gir muligheter for variert arbeid.

Dagene mine kan variere veldig, selv om noe er preget av faste rutiner. Vi starter hver dag med morgenmøte før vi går ut og ser på jobben som skal utføres. Videre skal det daglig skrives arbeidsstandard før vi kan begynne arbeidet. Det varierer fra rigg til rigg hvordan møtene er lagt opp, de fleste har morgenmøter, noen kjører kveldsmøter. På slutten av dagen blir det noen minutter med administrativt arbeid for å notere hva som er gjort.

Tendensen i det siste er at bygging av stillas over sjø utført med TT har økt i oppdrag. Det kan bety at vi noen ganger utfører kun dette arbeidet en hel uke. Kundene velger ofte TT da en av fordelene med klatrere er at vi kan redde oss selv dersom noe skulle skje. Sikkerheten er høy samtidig som det er kostnadseffektivt for kunden.

Hvilke utfordringer pleier du å møte?
Noen ganger hender det at vi får rotert ut personell med feil kompetanse, noe som betyr at vi må bytte personell med andre rigger. Ulike krav fra de ulike kundene kan også noen ganger by på utfordringer. Tidligere var det gjerne slik at det var nok at en person i laget hadde godkjent riggekurs, men hos enkelte kunder kreves det nå riggkurs fra samtlige i arbeidslaget. Siden dette ble innført har vi selvsagt kurset personell, men det har hendt at vi har fått ut en eller to uten nødvendig kurs og da må disse utføre annet arbeid og vi må få tilført nytt personell, eller finne andre løsninger.

Tidligere kunne tøft vær skape problemer, men med multikompetent personell slipper vi å vente på bedre vær før vi kan fortsette arbeidet.
.
Beskriv drømmedagen på din jobb
Drømmedagen på jobb fikk vi oppleve seinest i sommer, da vi la opp tennsystem i fakkeltoppen på Gullfaks B. I denne perioden var det nydelig sommer og fint vær, og da er det fantastisk å få jobbe ute i luftige og fine omgivelser. Arbeidslaget fungerte godt sammen og alle var gira på å gjøre en skikkelig bra jobb. Det var to uker der hver dag var en drømmedag.

Sist men ikke minst, hvorfor valgte du akkurat denne jobben?
Jeg har min bakgrunn som klatrer og rigger og har mange kamerater som jobbet i Beerenberg. De fortalte om en arbeidsplass som de trivdes i og som de mente ville passe til meg. Jeg hadde hørt om TT da jeg er i klatremiljøet på fritiden, og da var det flott at de trengte folk akkurat da jeg var på jakt etter nye utfordringer. Jeg har trivdes i alle de ti årene jeg til nå har jobbet i selskapet. Det har selvsagt vært noen mindre gode dager innimellom. Men heldigvis er det slik at jeg husker bare alle de gode, for dem er det flest av!

Relaterte artikler

  • SAMFUNNSENGASJEMENT GJENNOM FK HÅP

    Fotballklubben Haugesund deltar sterkt i regionen med flere samfunnsprosjekter utenfor banen. De ønsker å bidra til at regionen skal være en litt bedre plass å være.

Back to top