Skip to Content Skip to Navigation

Ser alltid etter muligheter for en smartere løsning

Hva vil du beskrive som dine viktigeste oppgaver i din rolle?
I min rolle som verksmester er primæroppgaven å være leder for verkstedet og organisere arbeidsdagen til alle som jobber der. I tillegg er jeg knutepunktet - innen vårt tekniske utstyr -
mellom verkstedet og Beerenbergs prosjekter både offshore og onshore.

Hvordan er en vanlig dag for deg?
Det er noe av det som gjør det så spennende å jobbe her, nemlig at ingen dag er lik den andre. Jeg starter hver dag med morgenmøte med mine medarbeidere, der vi oppsummerer gårsdagen og ser på hva som møter oss fremover. Videre går vi gjennom inneværende dag og uke og planlegger denne. Veldig ofte viser det det seg at bare en time etter morgenmøtet må planene endres, da det kommer nye og gjerne endrede bestillinger. Da er det bare å kaste alt og starte på nytt.

 Jeg har veldig god dialog med prosjektlederne, som er de som bestiller vårt utstyr/løsninger. Gjennom hyppige samtaler, der prosjektlederne formidler sine planer og jeg kommer med mine innspill om hvordan de kan løse dette, blir vi enige om gode løsninger.

En del av min hverdag er også å komme opp med nye løsninger og tenke utenfor boksen. Av behovene som meldes inn er det ikke alltid gitt at løsningen allerede finnes. Det har resultert i at vi har produsert egne løsninger. Eksempel på dette er blant annet egenproduserte slanger og dyser til nødstoppsystem.  Vi har også utviklet en varmeenhet som siden ferdigstillelse knapt nok har vært innom Kokstad etter at den ble sendt ut første gangen. Dette er en løsning med vannbåren varme, altså varmt vann som energikilde. Vann inneholder mye mer energi enn luft og er på den måten betraktelig mer effektivt og dermed kostnadsreduserende. Dette produktet har vi laget fra bunnen av og alt er produsert på vårt verksted.

Vårt pågående prosjekt er lyddemper til sandblåsing, som vil senke støynivået i apparatet slik at en operatør kan sandblåse lenger. Bare en marginal redusering i desibel kan øke produktiviteten betraktelig noe som igjen fører til reduserte kostnader. Prototypen er ferdig og ligger klar til testing. Denne løsningen er et direkte resultat av en bestilling fra et av prosjektene.

Hvilke utfordringer pleier du å møte?
Tilmålt tid vil jeg beskrive som eneste utfordring i min hverdag. Det aller meste haster og pulsen er relativt høy hele tiden. På samme tid er det dette vi trives med og slik vi vil ha det. Tiden kan likevel være et hinder for at jeg klarer å levere et så godt produkt som jeg gjerne skulle ønske.

Beskriv drømmedagen på din jobb.
Drømmedagen starter med at en i fra et prosjekt ringer og ber meg om hjelp fordi vedkommende har et problem og det haster. Jeg ser løsningen og sier selvsagt at ja, det kan jeg!
Å få lov å tenke ut et godt design, maskinere frem noe som resulterer i en god løsning, og i tillegg få god respons - det gjør dagen min. Dersom den i tillegg kunne inneholde elementer av sveising ville dagen være komplett.

Hvorfor valgte du denne jobben?
Via en bekjent ble jeg oppfordret til å søke på jobben ogetter en kort prosess ble det en virkelighet. Jeg har i stor grad fått lov å utforme og prege arbeidsoppgavene mine, ta egne valg og kunne påvirke hvordan verkstedet skal styres og fungere. I de fem årene jeg har fungert som leder har vi sakte men sikkert bygget opp avdelingen til å bli en solid og svært effektiv produksjonslinje.

Back to top