Skip to Content Skip to Navigation

- Sterk tiltrekningskraft på de dyktigste

- Sterk tiltrekningskraft på de dyktigste

Beerenberg arrangerte kompetanseseminar i august, med fokus på at olje og gass er en fremtidsrettet bransje.

I løpet av det siste året har det gått fra fremtidsoptimisme til solnedgang innen olje og gass – i hvert fall kan man få det inntrykket i det offentlige ordskiftet. Beerenberg ønsker å sette fokus på at olje og gass i sannhet er en fremtidsrettet bransje. Et ledd i dette var å arrangere seminaret «Derfor vil olje og gass være en pådriver for det fremtidige norske kompetansesamfunnet».

Sprek 50-åring

Konsernsjef Morten Walde åpnet foredraget sitt med følgende:

- Det har vært varslet død og fordervelse med jevne mellomrom, men hver gang har ryktene om norsk olje og gass sin død vist seg å være betydelig overdrevet. Snarere tvert om så er det i prinsippet en relativt sprek 50-åring vi i 2016 kan feire. Oljealderen har preget alle aspekter ved det norske samfunnet, næringslivet og ikke minst industrien. Og den vil fortsette å prege det norske samfunnet og den norske industrien i generasjoner fremover - ja, kanskje inn i evigheten.

Mer konkurransedyktig

Jon Fredrik Müller, senior prosjektleder i Rystad Energy, oppsummerte seminaret med følgende ord:

- Selv om det er nedgangstider nå, så vil olje og gass helt klart prege det norske samfunnet i mange år fremover. Det vi har hørt her i dag om viljen til å omstille seg, viljen til å drive frem innovasjon, få ned kostnadene, få opp utvinningsgraden, og i det hele tatt å gjøre norsk leverandørindustri mer konkurransedyktig, det vil være veldig viktig også fremover – selv om vi uansett tror på et økt aktivitetsnivå på sikt.

- Jeg tror det også er viktig å fremheve at olje- og gassbransjen i Norge er en dominerende industri, og mer dominerende enn hva som er tilfellet i mange av de landene vi konkurrerer mot.

Det bidrar til at de dyktigste hodene – enten det gjelder ingeniører, økonomer eller andre yrkesgrupper – trekkes til olje- og gassbransjen i Norge. Det gjør at vi har et godt fundament for å lykkes med innovasjon, nettopp fordi vi i olje- og gassbransjen i Norge har en så sterk tiltrekningskraft på de beste hodene innenfor ulike fagfelt.

Spennende utsikter

Beerenbergs styreleder Ketil Lenning, som har vært i oljebransjen siden begynnelsen av 1970- tallet, kom med følgende betraktning:

- Jeg tror vi skal se litt i bakspeilet før vi ser fremover. Og ser vi i bakspeilet, så har norsk sokkel vært en gave til det norske folk. Og det har utløst en kreativitet som er helt fantastisk. Vi finner nesten ikke noe land i verden som har gjort det det norske teknologimiljøet har gjort i forbindelse med utvikling av olje- og gassområdet. Og det har skapt en voldsom eksportnæring, som i tillegg til virksomhet på norsk sokkel gir veldig spennende utsikter for det vi holder på med, i lang, lang tid fremover.

«DERFOR VIL OLJE OG GASS VÆRE EN PÅDRIVER FOR DET FREMTIDIGE NORSKE KOMPETANSESAMFUNNET» - 28. AUGUST 2015, VED BEERENBERGS HOVEDKONTOR

Program:

- Åpning med representanter fra Fargespill

- Åpningsforedrag: «Offshorenæringen som innovasjonsdriver», Torger Reve, professor ved Handelshøyskolen BI.

- «Mer effektiv drift krever kompetanse», Jannicke Nilsson, direktør STEP i Statoil og plassjef Statoil Bergen

- «Oljerikdommens mulighet» - Morten Walde, konsernsjef i Beerenberg

- «Fremtidsperspektiver innen olje og gass», Jon Fredrik Müller, senior prosjektleder i Rystad Energy - «Konkurransekraft og forbedringer», Lars Eide, prosjektdirektør for Nyhamna i Kværner

- «Sivilingeniørutdanning i Bergen vil stimulere til økt næringsutvikling» av dekan Geir Anton Johansen ved Høyskolen i Bergen

- «Kompetanse som drivkraft» - en samtale der temaet for seminaret oppsummeres og det tekkes linjer fra den historiske utviklingen av oljebransjen. Ledet av Trond Albert Skjelbred.

I panelet:

Ketil Lenning, styreleder i Beerenberg Geir Anton Johansen (HiB) Jon Fredrik Müller (Rystad Energy) Seminaret ble arrangert i anledning av at Beereberg åpnet sitt nye hovedkontor på Kokstad i Bergen.

Oljerikdommens mulighet - Morten Walde, konsernsjef i Beerenberg

Back to top