Skip to Content Skip to Navigation

Industri 4.0 - en mulighet eller en trussel for oljebransjen?

Industri 4.0 - en mulighet eller en trussel for oljebransjen?

Beerenberg satte fokus på hvilken betydning den fjerde industrielle revolusjonen har for oljebransjen da Beerenberg-seminaret 2017 ble arrangert i juni. 

Beerenberg-seminaret arrangeres annethvert år. Mens selskapet i 2015 valgte å fokusere på kompetanseutvikling, ble teknologiutviklingen satt på dagsordenen denne gangen gjennom tittelen «Den industrielle revolusjon 4.0 - en mulighet eller en trussel for oljebransjen?» Representanter fra både myndighetene, interesseorganisasjoner og nøkkelbedrifter i bransjen var representert for å høre på et bredt spekter av foredragsholdere.

MØTE FREMTIDEN
I år sammenfalt Beerenberg-seminaret med 40-års markeringen av Beerenberg som selskap. Likefullt var det faglige programmet først og fremst rettet fremover. NTNU-professor Arne Krokan satte standarden og mente det var to måter å møte utviklingen på.

- Du kan enten beskytte fortiden mot fremtiden eller fremtiden mot fortiden. Teknologi påvirker hvordan vi lever og arbeider, og endringene vi kommer til å oppleve de neste ti årene vil være større enn de foregående 100 årene.
- Den industrielle revolusjon 4.0 handler om å digitalisere industrien slik at vi kan produsere smartere og mer effektivt og i tillegg sørge for at norsk industri overlever i en global konkurranse som stadig blir tøffere. Vi er allerede langt inne i den fjerde industrielle revolusjonen, og Beerenberg forholder seg til at denne revolusjonen vil påvirke alle deler av samfunnet betydelig, fortalte konsernsjef i Beerenberg Morten Walde, og fortsatte:
- Utviklingen av ny teknologi, både i form av radikale og inkrementelle innovasjoner, har i alle år bidratt til at oljebransjen har bedret produksjonsratene, inntjeningen og ikke minst fotavtrykket innen HMS/K - kanskje særlig på norsk sokkel.

ENDRINGER I ETTERSPØRSEL
Mark Wildon, prosjektdirektør i Shell, fortalte om hvordan Shell utvikler ny teknologi i samarbeid med eksterne forskningsmiljøer for å møte en verden i endring, mens Thina Saltvedt, analysesjef i Nordea Markets, mente på sin side at det grønne skiftet nok vil gå raskere enn mange i bransjen selv tror.
- Det er ikke tvil om at industri 4.0 kommer til å medføre store endringer i energiforbruket fremover. I dag utgjør transport og petrokjemi omtrent 75 % av verdens oljeforbruk. Fordi vi ikke har hatt konkurranse innenfor disse to sektorene, har prisen gått fra 30 dollar i 2003 til 150 dollar i 2008 samtidig som verden fortsetter å bruke mer og mer olje. Det er ikke gitt at dette vil være tilfelle i fremtiden. Den dagen vi får konkurranse

i disse to sektorene, vil oljeetterspørselen se annerledes ut. Den enorme endringen vi ser innenfor det digitale skiftet, vil blant annet bidra til at vi i fremtiden ikke kommer til å eie vår egen bil, men betale for en transportløsning. Hvordan den transportløsningen ser ut, er ikke gitt, men endringen kommer like fullt til å få store følger for oljeetterspørselen.

VERDEN TRENGER MER ENERGI
Olje- og energiminister Terje Søviknes påpekte at Det internasjonale energibyrået (IEA) anbefaler at Norge utvinner mer olje.
- Det er fullt mulig å drive fram denne næringen i en tid der det er stort fokus på transformasjonen fra fossil til fornybar energi. Det er mulig å ha to tanker i hodet samtidig i en verden som trenger mer energi. IEA antar at det er behov for ca. 70 millioner fat i 2040, mens vi i dag produserer og forbruker i overkant av 90 millioner fat. Derfor er alle muligheter åpne, både for olje- og gasselskapene og for leverandørindustrien i årene som kommer, fastslo ministeren og redegjorde for de tre hovedpilarene innen norsk petroleumspolitikk: stabile rammevilkår, fokus på teknologi og kompetanse og til sist og aller viktigst, tildeling av nye leteareal.

Morten Waldes foredrag "Accelerate to business"

Høydepunktene fra Beerenberg-seminaret 2017

Back to top