Skip to Content Skip to Navigation

Satser på lederrollen

Satser på lederrollen

Konserndirektør Gro Hatleskog  forteller om ledertreningen i Beerenberg under Stillasdagene 2018 (Foto: Tanja Rygg Dyrrdal).

Beerenberg har gjennomført ledertrening på alle ledernivåer i selskapet siden 2009, der selskapets visjoner og verdier er den røde tråden.

- Vi er rett og slett overbevist om at lederen – lederrollen -  er nøkkelen for å lykkes, forteller konserndirektør Gro Hatleskog, og hun nevner tre hovedpunkter for hvorfor dette er så viktig:

  • Utvikling av gode ledere skaper resultater og gjør bedriftene attraktive
  • Kompetanseutvikling bidrar til å tiltrekke, utvikle, beholde og skape verdi med gode fagfolk
  • Leder- & kompetanseutvikling styrker evnen til endring, nytenkning og kontinuerlig forbedring

Glede over å mestre
I løpet av de siste 10 årene har mer enn 300 av Beerenbergs ledere gått på ledertreningsprogrammet. 

- Vi har blant annet gjennomført en rekke praktiske oppgaver der deltakerne har blitt utfordret både fysisk og psykisk. De har slitt seg opp på fjelltopper og bygget pagodebål. Sammen har vi opplevd både raseri og også stor glede - særlig over det å mestre. Og mange har fått noen a-ha opplevelser, sier Hatleskog.

Lederne lærte seg også å forankre dialogen med sine medarbeidere - og måten de ledet på - i selskapets visjoner og verdier.
- De har regelrett blitt drillet i dette i tillegg til andre samtaleverktøy og ikke minst har de blitt bevisste på å se forskjellen mellom de tre P´ene: Privat, Personlig og Profesjonell. Slik har de lært seg å se sammenheng i ledergjerningen og selskapet verdigrunnlag.


Konserndirektør Gro Hatleskog (Foto: Fredrik Arff)
.
Ledertreningen har løftet selskapet
Beerenberg har de siste årene også satset på å etablere gode systemer, noe som er viktig for å tilrettelegge for god styring av selskapets operasjoner. 

- Samtidig må vi ikke glemme at det viktigste med ledelse handler ikke om systemer, men om mennesker. Ingenting kan erstatte den menneskelige faktoren. Og jeg er sikker på at ledertreningen har vært med på å løfte Beerenberg som selskap, avslutter Gro Hatleskog, og forteller samtidig at Beerenberg planlegger i disse dager å revitalisere programmet for ytterligere å styrke lederrollen i selskapet.

Beerenberg er tilstede på årets Stillasdager som arrangeres denne uken i regi av Norske Stillasentrepenørers Forening (NSF) og fokuserer også på dette budskapet under arrangementet.

Lederne er våre viktigste rollemodeller

Back to top