Skip to Content Skip to Navigation

Samler fire fag i Added Services

Samler fire fag i Added Services

Beerenbergs nye avdeling Added Services blir et samhandlingssenter for de fire fagområdene arkitekt, habitat, tilkomstteknikk og kaldkutting.

- Selskapet styrkes med de fire disiplinene integrert i et samhandlingssenter. Det vil gi oss høyere effektivitet, økt fleksibilitet, og mer synergi av støttefunksjoner, forteller lederen for den nye avdelingen, Gisle Frydenlund. 

Felles mål

- Årets første kvartal har vi brukt til å vurdere hvordan vi kan samle de fire selvstendige fagdisiplinene under én og samme paraply i Added Services. Nå er planene lagt, og alt er klart for gjennomføring. For selskapet er det viktig at de fire fagdisiplinene i Added Services fremstår som en enhet, med felles mål og strategi for kommunikasjon med kunder, utdyper Gisle Frydenlund.


Vice President: Gisle Frydenlund, Foto: Fredrik Arff

Samhandlingssenter

- Den administrative organiseringen av Added Services vil ha base ved hovedkontoret til Beerenberg. Med fire disipliner i et integrert samhandlingssenter vil også forutsetningene for sømløs kommunikasjon bli bedre, mener Gisle Frydenlund.

- Når de fire selvstendige enhetene samles i Added Services, vil den totale gjennomførings-evnen bli merkbart forsterket. Vi skal levere konkurransedyktige tjenester til våre kunder, til avtalt tid og pris, og til rett kvalitet, sier Gisle Frydenlund. Han mener mye kan vinnes gjennom pur effektivisering.

– Optimal nytte av egne ressurser er et mål i Beerenberg. I tillegg skal vi spisse avdelingene med økt kompetanse, levere høyere kvalitet og være en naturlig foretrukket leverandør, avslutter Gisle Frydenlund. 

Arkitekt

Beerenberg er en av landets ledende aktører innenfor offshore-arkitektur. Arkitektavdelingen jobber først og fremst med alle ledd i ombyggingen av boligkvarterer, men har også prosjekter med for eksempel vindvegger som beskytter mannskap og utstyr mot vær og vind.

Les mer om arkitekt.

Sveisolat (Habitat)

Sveisolat® er en komplett løsning for å utføre varmt arbeid i et trygt arbeidsmiljø på olje- og gassanlegg mens produksjon pågår. Sveisolat® ble introdusert på norsk sokkel i 2002 og viste seg å være langt bedre enn eksisterende områder.

Les mer om Sveisolat.

Tilkomstteknikk

Beerenberg har et erfarent og anerkjent fagmiljø innenfor tilkomstteknikk, med 250 sertifiserte tilkomstteknikere fordelt på alle nivåer. Beerenberg var det første selskapet som ble sertifisert som utførende virksomhet og opplæringsvirksomhet better NS-9600 Arbeid i tau.

Les mer om Tilkomstteknikk

Kaldkutting

Beerenberg tilbyr markedets mest fleksible løsninger innenfor kaldkutting og mobil maskinering. Med mobilt utstyr og innovative metoder kan Beerenberg sikkert og effektivt kutte og modifisere konstruksjoner selv på vanskeligtilgjengelige steder.

Les mer om Kaldkutting

Back to top