Skip to Content Skip to Navigation

Riktig God Jul!

Riktig God Jul!

Beerenberg ønsker en riktig God Jul og et Godt Nytt År! (Foto: Frelsesarmeen)

I forbindelse med årets julehøytid støtter Beerenberg Frelsesarmeen gjennom en bidrag til organisasjonens sosiale arbeid for å gi de som trenger det en håndsrekning.  

Selv forteller Frelsesarmeen at: “Med dette bidraget kan vi hjelpe enda flere med blant annet mat, klær og ferietilbud for barnefamilier. Vi kan også fortsette arbeidet for bedre inkludering og arbeidstrening i samfunnet vårt, samt skape møteplasser som minsker utenforskap og ensomhet”.  

Beerenberg ønsker med dette en riktig God Jul og et Godt Nytt År! 

Back to top