Skip to Content Skip to Navigation

Rigget for de store prosjektene

Rigget for de store prosjektene

Beerenberg har etablert seg som en betydelig aktør i større nybyggs- og modifikasjonskontrakter. Selskapet har organisert avdelingen Major Projects til å ivareta denne typen oppdrag på en sikker, kostnadseffektiv og forutsigbar måte.

Beerenberg har lang erfaring med leveranser til større nybygg og modifikasjoner. Historien kan trekkes like tilbake til siste halvdel av 1980-tallet, hvor selskapet deltok i utbyggingen av Oseberg feltsenter på Stord. I en mellomperiode med noe lavere nybyggsaktiviteter på norsk sokkel tidligere på 2000-tallet fokuserte Beerenberg i sterkere grad sine aktiviteter mot kritisk vedlikehold av sokkel- og landanlegg i drift. I de siste årene har Beerenberg igjen skapt en betydelig aktivitetsøkning i nybyggsmarkedet, og dette er et resultat av en strategisk satsning som har pågått over flere år, både i Norge og internasjonalt. Årsaken til denne satsningen er at markedet for nybyggsaktiviteter har vokst betydelig etter alle funnene som ble sanksjonert på norsk sokkel etter 2008, samt at selskapet har hatt et ønske om å differensiere sin markedstilgang ytterligere.

Johan Sverdrup i Verdal, Kasagan-prosjektet i Kasakhstan, Nyhamna Expansion globalt, Ivar Aasen i Singapore, Gudrun i Thailand og Valemon i Sør-Korea er noen typiske eksempler på prosjekter som markerer effekten av Beerenbergs strategiske grep på dette området den siste treårsperioden.

- Selv om mange av de utførende tjenestene er sammenlignbare, er oppdrag relatert til nybyggsprosjekter vesensforskjellige fra løpende vedlikeholdskontrakter, forteller Vice President Christian Vig, som er ansvarlig for Major Projects.

Høy aktivitet innen korte tidsrom

Major Projects inkluderer bygging av nye plattformer, hook-ups og store modifikasjoner på eksisterende anlegg.

Denne typen arbeid er karakterisert av svært høy aktivitet innenfor forholdsvis korte tidsperioder, hvilket gir store svingninger i bemanningen, helt rigide krav til planetterlevelse og massiv forprosjektering av alle aktiviteter.

- I forbindelse med selskapets oppdrag i Nyhamna Expansion har Beerenberg eksempelvis levert totalløsninger på opptil åtte lokasjoner samtidig. Henholdsvis i Norge (Stord, Verdal, Aukra, Kristiansund og Oslo), i Polen, England og Kina. Kompleksiteten i slike oppdrag setter ekstraordinære krav til fleksibilitet, omstillingsevne og struktur, sier Vig.

Optimaliserer gjennomføringsmodellene

Siden 2008 har Beerenberg optimalisert og standardisert arbeidsprosessene sine innen drift og vedlikehold etter samhandlingsfilosofien (3GS). I løpet av de siste årene har Major Projects jobbet for å videreutvikle et standardisert handlingsmønster etter de samme bærende prinsippene, men dog tilpasset særegenhetene man typisk møter innen nybygg og større modifikasjonsprosjekter.

- Beerenberg har utviklet gode systemer for å ivareta denne type oppdrag. Tilbakemeldingene fra markedet i form av fornyet tillit og økte markedsandeler underbygger denne oppfatningen. Like fullt ser vi at potensialet for ytterligere optimalisering absolutt er til stede. Vi jobber systematisk med å spisse strategi og forretningsmodeller samt kartlegge aktuelle markeder frem til 2020. I tillegg etablerer vi nå Projects Execution Model (PEM) – rett og slett en selskapsstandardisert metode for hvordan Major Projects skal gjennomføres av Beerenberg. Inkludert i dette er også kartlegging av kompetansebehovet for nøkkelpersonellet, inndelt i prosjektledelse, ingeniørkorps, planlegging og teknisk ekspertise innenfor de ulike fagområdene.

- På denne måten skal Beerenberg kontinuerlig bedre selskapets konkurransekraft innenfor markedssegmentet nybygg og større modifikasjoner ved hjelp av forutsigbare leveranser, riktig kompetanse, høy kvalitet og ikke minst konkurransedyktige priser, sier Christian Vig

Johan Sverdrup

At Kværner Verdal har tildelt Beerenberg kontrakt i forbindelse med bygging av stålunderstell til Johan Sverdrup med varighet til 2018, tar Christian Vig som tegn på at selskapet er konkurransedyktige innenfor dette feltet.

- Beerenberg nå godt i gang med prosjektering etter FEED (detalj-engineering, utarbeidelse av teknisk dokumentasjon, kravspesifikasjon og teknisk underlag). Samtidig har vi startet opp selve utførelsen av overflatebehandlingen, forteller Vig, og legger til at han håper dette prosjektet kan være fundamentet for et videre langsiktig samarbeid mellom Kværner og Beerenberg.

FAKTA: MAJOR PROJECTS
Type oppdrag: bygging av nye plattformer, hook-ups og store modifikasjoner på eksisterende anlegg
Kunder: kontraktører som f.eks. Aibel, Aker Solutions, Kværner

Leder Major Projects: Christian Vig
Foto: Fredrik Arff

Back to top