Skip to Content Skip to Navigation

Rekrutterer for høy vedlikeholdsaktivitet

Rekrutterer for høy vedlikeholdsaktivitet

FOTO: Bjørn Helge Rønning. 

Beerenbergs høye aktivitetsnivå treffer alle våre fagområder og gjelder i hovedsak vedlikeholdsporteføljer. Vi har allerede gjort mange ansettelser innen ISO, mekanisk og elektro, både operatører og lærlinger – og jobber fortsatt med å finne aktuelle kandidater med riktig kompetanse. 

Denne uken gjennomføres 90 intervjuer med mål om å finne morgendagens Beerenbergere.
- I løpet denne prosessen kan vi ønske hele 150 nye medarbeidere velkommen til Beerenberg, sier Elisabet Loose. I tillegg har vi ansatt 100 personer til vår aktivitet onshore.

Det trengs flere ressurser i ISO-bransjen, og derfor har Beerenberg ansatt også personell uten offshoreerfaring, med relevant bakgrunn. Disse får nødvendig kursing og opplæring i forkant av utreise til offshore-installasjoner.

Investerer i opplæring og onboarding

Ole Christian Thømt viser til at investering i opplæring av egne ansatte er viktig for både driften og sikkerheten. - Vi har aldri gjennomført så mye kursing som nå, både fagspesifikk opplæring, lederprogram, risikoforståelse, og overflateprogrammet som gjerne leder til ønske om å ta fagbrev, sier Ole Christian Thømt, VP MMO.

Beerenberg har etablert et standardisert onboardingprogram som alle nyansatte følger. Dette inkluderer også en fadderordning for å sikre at vi ivaretar både HMS, trivsel og kompetanseutvikling.

God erfaring med rekruttering

Rekruttering av så mange nye medarbeidere krever et stort apparat, med mange involverte i organisasjonen. - På det meste vi hele 20 personer i sving med dette arbeidet. Her utføres utlysninger, screeninger, intervjuer, referansesjekker, arbeidsavtaler, og kontrollsjekk av dokumentasjon i tillegg til det administrative, sier Loose.

Siden 2018 har Beerenberg årlig gjennomført større rekrutteringsprosesser for å håndtere den økte aktiviteten på våre fagfelt.

Back to top