Skip to Content Skip to Navigation

Rekordmange Beerenbergere tar fagbrev

Rekordmange Beerenbergere tar fagbrev

Kompetanseheving: – Det var en naturlig vei å gå for meg å ta fagbrev, forteller Beerenbergs Kenneth Carlsson. Foto: Veronica Notnæs

Beerenberg satser stort på utdanning av egne ansatte. Antall ufaglærte som tar teoriprøven til fagbrev, er mer enn femdoblet på ett år.

FRA 15 TIL 81

Beerenbergs opplæringsavdeling jobber strategisk for å få flere operatører til å ta fagbrev, og arbeidet har gitt svært gode resultater. For ett år siden var det 15 som gjennomførte teoriprøven, mens antallet ble doblet til 30 ved forrige mulighet i januar. Og i sommerens runde tok hele 81 operatører teoriprøven. 

– Det er utrolig kjekt å se så mange ta fagprøven. Hele 80 prosent bestod teoriprøven og vil utover høsten og vinteren bli meldt opp til den praktiske delen av fagprøven, sier kursansvarlig Elisabet Loose. Rekordmange fagbrevtakere er et resultat av arbeidet med å øke kompetansen internt.

80 PROSENT INNEN 2016

– Vårt mål er at 80 prosent av fagarbeiderne våre skal ha fagbrev innen 2016. Derfor jobber vi hardt med å legge til rette for å ta fagbrev. Teoridelen krever blant annet en god dose egeninnsats med lesing fra kandidatene, understreker Loose. Beerenberg satser strategisk på kompetanseheving på flere områder og har også egenutviklede sertifiseringsprogrammer.

NR. 26

Kenneth Carlsson tok teorien sist vinter og bestod fagprøven med glans før sommeren.

– Det var en naturlig vei å gå for meg å ta fagbrev. Jeg ønsker selvfølgelig å ha et bevis på kvalifikasjonene mine, og fagbrevet gir meg større trygghet i jobbsituasjoner, forklarer han. Carlsson ble den 26. Beerenbergeren som tok fagbrevet i 2014.

FAGBREV KUN BEGYNNELSEN

Men for Kenneth Carlsson stopper ikke læringen med fagbrevet.

– Læring er en løpende prosess. Fagbrevet setter bare punktum for den innledende fasen, der jeg ble vant med metodene, beregningene, reglene og ikke minst det som forventes av meg. Man lærer så lenge man lever, forteller han. Den drevne stillasfagarbeideren hadde flere års erfaring før han begynte på fagbrevet. Nå føler han seg bedre rustet til å gå på jobb.

– Med fagbrevet har jeg et bevis på at jeg gjør ting riktig, og på at jeg er klar for flere utfordringer i Beerenberg.

Back to top